BORDTENNISPORTALEN FOR FORÆLDRE

You are here:

Først skal lyde en lille advarsel. Bordtennisportalen er central for at en spiller kan deltage i turneringer og stævner. Derfor er nedenstående beskrivelse relativt omfattende, men også essentiel del af at give dit barn en god oplevelse med bordtennis. Det kan være, at klubben klarer alt det nedenstående for jer, men det kan være en god ide alligevel at have lidt kendskab til det for at forstå det arbejde klubben udfører for sine medlemmer.

1. Klubmedlemsskab
Først og fremmest skal dit barn være medlem af en klub. Altså betale kontingent. 

2. Licens og ratingsystemet
Før en spiller kan begynde at tage ud og spille kampe ved stævner eller i turneringer, skal der indløses en spillerlicens via Bordtennisportalen. I nogle klubber er licensen inkluderet i kontingentet, og i disse tilfælde indløser og betaler klubben for licensen. Andre klubber har valgt, at licensen indløses og betales af den enkelte spiller (eller spillerens forældre). Undersøg derfor altid med klubben, om licensen for dit barn er indløst, eller se hvordan du indløser licens i Bordtennisportalen længere nede. 

Via licenssystemet registreres alle spilleres kampe, hvilket gør det muligt at inddele samtlige spillere i Danmark efter på den såkaldte ratingliste. Ratinglisten bruges til at sikre, at alle spillere placeres ift. hinanden, således at alle får den bedst mulige sportslige oplevelse til et stævne. Det er vigtigt, at du taler med dit barn om, at ratinglisten ikke skal bruges til at vurdere niveau eller udvikling. Listen er udelukkende et værktøj til at sikre jævnbyrdige kampe. Af samme årsag er det også kun Top25 på ungdomsrækkernes ratinglister, der er offentligt tilgængelige.

Brug i stedet tid på at tale med dit barn om, hvilke bordtennisfærdigheder de har arbejdet med til træning og hold på den måde fokus på udvikling og ikke på ratingtal. Børnene skal nok lære, hvad det vil sige at tabe og vinde alligevel.

3. Stævnetilmelding
BTDK står for Bordtennisportalen, hvor man tilmelder sig til stævner. Til gengæld arrangeres langt de fleste stævner af klubber. Bordtennisportalen rummer desuden oplysninger om rating, holdskemaer og meget andet. For at kunne tilmelde dit barn til stævner, skal du (som forælder) først oprettes som bruger på Bordtennisportalen.

Sådan kommer du i gang med stævnetilmeldingen: 

 1. Tilmeld dig www.bordtennisportalen.dk (se billede ovenfor).
 2. I felterne i højre side indtaster du navn og din E-mail adresse og klikker på knappen tilmeld. 
 3. Du modtager en E-mail – husk at den kan lande i din ”spam-indbakke”. I mailen finder du et aktiveringslink som du klikker på, hvorefter du angiver en adgangskode. Du er dermed tilmeldt bordtennisportalen.
 4. Fremover logger du dig på øverst til højre på Bordtennisportalens forside ved at indtaste din E-mail og din selvvalgte adgangskode. Klik på knappen ”log in” og du er nu inde på portalen.
 5. Du har nu adgang til portalen, hvorfra du kan administrere dit barns spillerprofil (stævnetilmelding og licens). Dit barns spillerprofil KAN KUN oprettes af klubbens administratorer. 

Oprettelse og tilknytning af dit barns spillerprofil:

 1. Som “menig” bruger af bordtennisportalen, har du ikke adgang til funktionen “opret spillerprofil”, derfor skal du kontakte din klubledelse og få dem til at oprette spillerprofilen. Til det skal de bruge: Barnets fulde navn, køn og fødselsdato (inkl. fødselsår). Samtidig vil klubben sørge for at dit barns spillerprofil registreres som spiller for klubben.
 2. Når spillerprofilen er oprettet, kan den tilknyttes din brugerprofil. Dette gøres ved at trykke på “min spillerprofil” i menuen til venstre, hvorefter følgende skærmbillede vises (se billede 1 og 2 nedenfor).
 3. Tryk på “Vælg spiller”, indtast dit barns navn i det dertil egnede felt (husk at fjerne fluebenet i boksen “kun spillere med licens”), tryk på “søg” og vælg derefter dit barns spillerprofil. Bekræft, at det er den korrekte spillerprofil (se billeder nedenfor).
 4. Dit barns spillerprofil er nu tilknyttet din brugerprofil, hvilket vil gøre det nemmere i fremtiden at tilmelde stævner og indløse licens. Når dit barn bliver gammel nok til selv at administrere sin bordtennisaktivitet, sletter du din tilknytning til spillerprofilen samme sted som du lige har tilføjet den (under “min spillerprofil”). Dit barn opretter sin egen brugerprofil til portalen og tilknytter herefter sin spillerprofil til denne, på samme måde, som du lige har gjort.

Spillerlicens og indløsning heraf
For at deltage i turneringer og stævner, er det nødvendigt at indlyse en spillerlicens. Licensen tilknyttes spillerprofilen og spillerprofilens klub. Dvs. at man ikke kan stille op for en anden klub med den indløste licens. Desuden er der også en sammenhæng mellem en spillers ratingtal og licensens størrelse (der inddeles i tre niveauer). Som ny spiller får man en lav startrating, hvilket betyder, at man betaler den laveste licenstakst (100 kr.), som betales en gang pr. sæson. Pengene fra spillerlicenser går til drift at BTDK’s turneringer og administration (bl.a. af bordtennisportalen) og derudover til at klubber kan få gavn af træneruddannelser og andre klubservices, som BTDK yder.

For at indløse en spillerlicens til dit barn, skal de ovenstående trin være gennemført. Du (eller dit barn) skal altså have en brugerprofil til bordtennisportalen og dit barn skal have oprettet en spillerprofil, som er tilknyttet brugerprofilen (dette er ikke et krav, men det gør det nemmere for dig). Nogle klubber tilbyder at indløse spillerlicenser til deres medlemmer, så tal med dit barns klub inden du køber licens.

 1. Tryk på +’et ud for “Spillere” i menuen til venstre og tryk derefter på “Køb spillerlicens”. Har du tilknyttet dit barns spillerprofil til din brugerprofil, vil spillerprofilen automatisk figurere på skærmen (under den sorte linje).
 2. Dit barn skal have en A-licens (tal med din klubleder om, hvad B-licens er). Står dit barns spillerprofil ikke i boksen på skærmen, så tryk på “Vælg spiller” og søg på dit barns navn. Når dit barns spillerprofil er valgt, vil der stå en lille tekst under boksen, der indikerer, hvilken størrelse licens dit barn skal have. Sandsynligvis står der “Licens Under 1100 DKK 100,00”.
 3. Tryk på knappen “Tilføj” og licensen vil blive tilføjet “Indkøbskurven”. Vælg betalingsmetode, læs handelsbetingelserne og sæt flueben i “Accepter handelsbetingelser”. BTDK sender kun faktura til klubber, derfor anbefaler vi at du betaler med betalingskort, da det letter din klub for en del besvær (medmindre du har fået andet at vide af din klub).
 4. Tryk “Gennemfør” og følg anvisningerne på skærmen. Når ordren er gennemført kan dit barn tilmeldes stævner og turneringer. Tal med dit barns klub om, hvem der håndterer stævnetilmelding. Er det op til dig at tilmelde dit barn, så tal med dit barns træner om, hvilke stævner, der egner sig til netop dit barn. Vælg ud fra mottoet “kvalitet frem for kvantitet”, er træneren med til udvalgte stævner, så prioritér dem frem for andre, hvor træneren ikke deltager. Der er ikke nogen grund til at spille, hver eneste weekend.

Stævner og holdturneringer
I bordtennis findes der flere forskellige konkurrenceformer. De to helt centrale er stævner og holdturnering.

I de enkeltstående stævner, stiller man op som individ i single-, double- og/eller mixdoublerækken. I double kan man både have en aftale med en anden spiller hjemmefra (tal med din klub om, hvordan man løser det) eller man kan møde op på dagen og få tildelt en doublemakker, der heller ikke havde nogen aftaler (her er ratinglisten god, da man nemt kan finde en på sit niveau). Til stævner spiller man sig som regel igennem et puljesystem (indlende grupper af 4-6 spillere), hvorefter man går videre til et cup-system (knald-eller-fald-kampe) med en finale til sidst. Da det kun er nr. 1 (nogle gange også nr. 2) fra det indledende puljespil, der går videre til cup-systemet, efterlader det rigtig mange spillere med kun tre kampe (hvis der er fire spillere i puljen) og mens voksne har nemmere ved at forstå og acceptere det koncept, så er det jo ikke meningen, at så mange børn skal udelukkes fra at spille en masse god bordtennis. Derfor er der mange stævner, der har en såkaldt “consolation-cup”, som nr. 3 og 4 fra puljespiller går over og spiller videre i. Der pålægges ikke arrangørklubber nogen begrænsninger ift., hvordan man vil afvikle et stævne, derfor er der stor åbenhed overfor nye måder at afvikle et stævne, så alle børn får spillet mange kampe. Nye ideer er altid velkomne.

Det særlige ved de enkeltstående stævner er, at man som forælder eller spiller ikke behøver at involvere sin klub i sin deltagelse, da man selv kan tilmelde sig på bordtennisportalen (mere om det nedenfor). MEN BTDK fraråder på det kraftigste, at man selv vælger stævner og tager afsted, da man risikerer at få en kedelig oplevelse. Der er rigtig mange muligheder for at tage til stævner og tager man afsted uden sin træner, så mister man muligheden for at lære noget af stævnet. Tag i stedet fat i dit barns træner og snak med ham/hende om, hvornår klubben planlægger at tage samlet til stævner. Stævner handler ikke kun om at spille kampe, de er samtidig en god mulighed for at relationsskabelse og klubfølelse, hvis man tager afsted sammen med sine klubkammerater og sine trænere.

Holdturneringen er bordtennis’ svar på en liga. Holdturneringen strækker sig, med lidt geografiske variationer i lokalunionerne, over hele sæsonen og her er det klubberne der tilmelder hold til turneringerne. Et hold består af fire spillere, der fast tager sammen rundt og møder andre hold i samme række. Rækkerne strækker sig fra lokalunionerne (med mere lokale holdkampe) og til Danmarksturneringen (drevet af BTDK), der har national rækkevidde. Der inddeles samtidig i aldersgrupper, men er en ungdomsspiller god nok, kan han/hun også stille op for et seniorhold (igen hjælper ratingtallet til med at vurdere dette). 

Holdturneringerne (uagtet niveau) har traditionelt set en central plads i hjertet hos de garvede bordtennisspillere. Derfor er der også mange klubber, der hurtigt gerne vil have de nye spillere engageret på et hold. Dette skyldes både traditionerne, men også, at man gennem holdturneringen opnår en holdånd, som man ikke opnår på samme måde ved de enkelte stævner (medmindre man er afsted som klub og hepper på hinanden). I holdturnering for børn er der brug for holdledere. Denne opgave er meget passende for en forælder, da den mest af alt handler om koordinering og logistik og er afgrænset til de fire spillere på holdet. Holdlederrollen kan også sagtens deles af flere forældre til spillere på samme hold. Tal med din klub herom, der er mange opgaver at løse og de har brug for hjælp til denne. 

Stævnetilmelding

Når dit barn har en spillerprofil og en licens, kan han/hun tilmeldes stævner og holdturnering. Tilmelding til holdturnering sker som sagt via dit barns klub. Tilmelding til stævner forklares herunder:

 1. Der er flere måder at finde frem til stævner på. Den simpleste er at klikke på ”Sæsonplan” i menuen til venstre eller i topmenuen (se billed 1). Derefter vælges indeværende sæson (fx 2017/2018) og der trykkes på ”Søg” (se også billed 1) og nedenfor vil alle sæsonens stævner vise sig, inddelt efter måneder.
 2. Du kan godt udfylde nogle af felterne, men dette er ikke nødvendigt. Du vil få en oversigt over godkendte stævner, og hvilke rækker der spilles ved stævnet. Find det ønskede stævne og klik på linket til stævnet. Du kommer ind på det aktuelle stævne, hvor du kan se stævneinfo, hvilke rækker der spilles ved stævnet og hvordan tilmelding foretages.
 3. Inden du tilmelder til stævnet, kan det være en god idé at læse stævneindbydelsen igennem, og danne dig et overblik over rækkerne, hvilke singler og doubler der spilles. Der er næsten altid et link til en stævneindbydelse/invitation tilknyttet stævnet (se billede 2).
 4. Klik på den række der skal tilmeldes i og om der skal tilmeldes i single eller double. Tilmeldes til double, skal makkerens navn også indtastet. Bemærk at du kan betale for makkeren eller lade makkeren selv betale. Tilmeldingen gælder først, når betalingen har fundet sted. Tilmeldes der til double, skal der være betalt for begge spillere før tilmeldingen er gældende. Man kan også tilmelde sig uden makker (“x-makker”) (se billede 3), hvilket vil sige, at man møder op til stævnet og bliver parret med en anden, der har tilmeldt sig på samme måde. Der skal stadig være betalt på forhånd. På dagen tager man fat i stævneledelsen, der vil organisere doublepardannelsen.  
 5. For alle tilfældes skyld er det vigtigt at pointere, at der ikke er tilmeldt til stævnet før betalingen er foretaget, så hvis du fjerner ”fluebenet” i ”betal nu”, så skal du huske at gå ind og betale for tilmeldingen inden tilmeldingsfristen udløber. Dette gøres under menupunktet ”stævne” og betal tilmeldinger. (Husk at slette datoer, der automatisk står på dags dato inden der trykkes på “søg”)
 6. Skal der tilmeldes i forskellige rækker og både singler og doubler, skal man trykke “tilføj” for hver tilmelding. Den enkelte tilmelding vil derefter fremgå i indkøbskurven nedenfor, ligesom ved køb af licens.
 7. Den efterfølgende betaling af samtlige tilmeldinger foregår på samme måde, som ved køb af licens (se længere oppe på siden). 

4. Hvilken/hvilke rækker kan jeg tilmelde mit barn i?
Som udgangspunkt skal du tilmelde dit barn i den/de rækker, der matcher både niveau og alder, så barnet får den bedst mulige oplevelse af at være til stævne. Ved tilmeldingen skal du derfor både være opmærksom på aldersgruppen samt på ratinginddelingen. Man kan altid deltage i rækker over ens egen alder og niveau, men aldrig i rækker hvor ens ratingtal er højere end de angivelser der står i skemaet. Er du tvivl, så tag fat i dit barns klub og få dem til at guide dig igennem første gang.

 • Niveau: Aldersklassernes ratingtal skal sikre, at dit barn bliver matchet i den rigtige gruppe i forhold til niveau. Det vil sige om dit barn eksempelvis skal spille i Puslinge A, B, C eller D. Du kan finde en nem oversigt over alders- og ratinginddelingerne her, hvor du også finder en beskrivelse af aldersinddelingen i bordtennis (puslinge, yngre drenge/pige osv.). Bemærk, at det ikke er tilladt at stille op i lavere rangerende rækker hverken i forhold til alder eller niveau. Til gengæld må man gerne tilmelde en spiller i en ældre aldersgruppe, hvis ratingtallet rækker til det. 
 • På stævneinvitationen er det muligt at se, hvilke rækker der spilles hvornår. Det er vigtigt at være opmærksom på, at spilleren kun kan deltage i én række i hver af de blokke som stævnearrangøren har opdelt stævnet i f.eks. lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, søndag formiddag og søndag eftermiddag. 
 • Mere information om stævne- og rating reglementet finder du her.