You are here:

Indstil din kandidat til idrætspris 2024

Hvilke ildsjæle skal fremhæves ved Årsmødet 2024? Læs kriterierne for indstilling nedenfor

Indstil din kandidat
Indstil en leder, en spiller, en træner eller en klub til en af vores idrætspriser ved at udfylde og indsende skemaet. 
(Deadline for 2024 indstillingerne er den 19. maj).

Årets leder

Prisen kan tildeles en leder, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Vedkommende har med succes markeret sig igennem et længerevarende engagement i klub, regionalt, i BTDK-regi eller i en kombination heraf
 • Vedkommende har med succes i den forgangne sæson gennemført særlige aktiviteter, som har skabt interesse udover et snævert område og er et godt eksempel for andre.
 • Vedkommende viser sine resultater på områder, som BTDK ønsker fremmet.

Årets klub

Prisen kan tildeles en klub under BTDK, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • En klub, der med succes har gennemført en enkeltstående aktivitet af særlig karakter og med generel interesse for dansk klubbordtennis
 • En klub, der med succes har gennemført særlige aktiviteter for en eller flere medlemsgrupper Vedkommende viser sine resultater på områder, som BTDK ønsker fremmet.
 • En klub, der har et bredt sammensat tilbud af aktiviteter til sine medlemmer, og som herigennem har skabt en velfungerende klub.
 • En klub, der i særlig grad har bidraget til at opnå Bordtennis Danmarks strategimål nhver medlems forening af BTDK kan indstille en klub til modtagelsen af prisen, og kåringen foretages af en komité, udpeget af BTDK’s bestyrelse

Årets spiller

Kåringen af “Årets spiller” har til formål at hylde den danske bordtennisspiller, der i sæsonen har markeret sig med de største eller mest attråværdige præstationer.

Årets træner

Kriterier for tildeling af Årets træner:

 • Udmærker sig ved at have skabt et stærkt miljø for en eller flere målgrupper, fx begyndere, talenter eller elite, der kommer alle spillere i miljøet til gavn.
 • Udmærker sig ved at være en stærk kulturbærer, der er bevidst om sit lederskab og formår at løfte alle spillere i sit miljø på den ene eller den anden måde.
 • Udmærker sig ved konstant at udvise nysgerrighed og søge videreudvikling af egne kompetencer.
 • Agerer som mentor for yngre/andre trænere og skaber et udviklingsmiljø for trænere omkring sig.
 • Prisen uddeles IKKE pba. særlige sportslige præstationer

Guldnålen & sølvnålen

BTDK’s Guldnål og BTDK’s Sølvnål kan efter godkendelse af bestyrelsen tildeles personer, der på en eller anden måde har gjort en særlig fortjenstfuld, frivillig indsats for dansk bordtennis. Personer, som har opnået deres anerkendelse fra ansættelse i BTDK, kan ikke tildeles nåle.

Æresmedlem

En leder, som har udført en mangeårig særlig fortjenstfuld indsats, og som i forvejen har fået tildelt forbundets højeste udmærkelse, BTDK’s guldnål, kan af BTDK’s bestyrelse udnævnes til æresmedlem i BTDK.