Allan Boserup, træner og bestyrelsesmedlem i Sisu/MBK, afsluttede denne februar sit uddannelsesforløb og kan nu kalder sig Diplomtræner hos Bordtennis Danmark og Danmarks Idrætsforbund.

Diplomtræneruddannelsen er det højeste uddannelsestrin i BTDK-regi og kræver en stor investering i processen, der bl.a. inkluderer næsten 200 timers kursus, opgaver og eksaminer. Allan har, igennem DIFs del af diplomtræneruddannelsen, opnået færdigheder og kompetencer inden for bl.a. ledelse, pædagogik, psykologi, anatomi, tekniktræning, træningslære og fysiologi og har i BTDK-delen udfærdiget en velbeskrevet praksisvejledning til, hvordan bordtennistræneren kan benytte coaching som redskab i sin trænergerning. En opgave, der har en god balance af teoretisk baggrund og helt konkrete anbefalinger til, hvordan man kan komme i gang med at bruge coaching. Du kan læse Allans opgave her og få konkrete værktøjer til at bruge coaching i din trænergerning.

“Det har været en stor læringskilde og en kæmpe fornøjelse at være en del af et kursushold med dygtige trænere fra en lang række forskellige idrætsgrene”, skriver Allan.

Allan har udvist stort engagement, drive og initiativ i hele processen og BTDK ønsker Allan tillykke med sin nye titel og tillykke til Sisu/MBK, der til dagligt kan nyde godt af hans nye kompetencer.

Nedenfor finder du en plakat, der kort opsummerer Allans anbefalinger.

Download plakat her, fx til ophæng i klubben

Forfatter: Jeppe Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 20427887
Kontaktperson e-mail: jld@bordtennisdanmark.dk