TALENT- & ELITESTRATEGI

TALENT- OG ELITESTRATEGI

HVORFOR EN TALENT- OG ELITESTRATEGI

For at kunne være bæredygtig og konkurrencekraftig i en elitekontekst kræver det at man kan rumme tre tidsperspektiv, som en del af et og samme kredsløb:

  1. En forståelse af historien og hvor man kommer fra, hvilket kan forklare de udfordringer og problemstillinger man står foran;
  2. En tydelig ambition for fremtiden, med en vision og målsætning om hvor man gerne vil hen;
  3. En stabil fod placeret i nutiden, hvor man tager hensyn til det der har været og det man gerne vil have der skal ske, for at træffe så gode beslutninger som muligt her og nu.

Det siger derfor sig selv, at en talent- og elitestrategi kun er så god som den information vi besidder lige nu. Eliteverdenen er en verden i konstant bevægelse, hvor den der er mest oppe på tæerne er den som har størst chance for at vinde medaljer. Derfor skal dette dokument ikke betragtes som dansk bordtennis’ ti bud, mejslet i sten for al fremtid, men som en orientering om hvor vi befinder os i starten af 2023, og hvor vi på det tidspunkt gerne ville hen.

Formålet med det danske landshold er at Danmark skal kunne konkurrere med de bedste nationer i verdenen. For at kunne nå op til international verdensklasse kræver det at vi har en talentstrategi hvor disse målsætninger fremgår tydeligt, og som kan vejlede atleterne samt deres trænere hen mod disse mål.
Formålet med denne strategi er at den skal være behjælpelig med at skabe en fødekæde til seniorlandsholdet ved at opkvalificere det talentarbejde som udøves i spillernes hjemmemiljø og på sigt hjælpe dem til at komme på plads i et godt træningsmiljø, hvilket på nuværende tidspunkt betyder at vi behøver at hjælpe spillerne til udlandet.

Det danske landshold skal være et sted hvor man vil være, ikke fordi det er en naturlig endestation, som siger at man opnået alt og er kommet i mål, men fordi det er et sted hvor man får lov til at udvikle og udfordre sig selv og vokse som menneske, og dermed også som atlet. Derudover skal det være en plads, som man som træner vil søge til for at udvikle sig og inspireres i sit daglige arbejde med atleten, uanset i hvilket regi det sker.

Opgaven vi står foran, og derfor vores mission, er ikke kun at uddanne dygtigere bordtennisspillere, men at fundamentalt ændre billedet af, hvad det betyder at være en dygtig bordtennisspiller. Der skal, kort sagt, ske et paradigmeskift med hensyn til hvordan vi tænker elitebordtennis på seniorniveau.
Der er fire fundamentale antagelser som ligger til grund for denne talentstrategi:

  1. Vi kan kun konkurrere med resten af verdenen hvis vores målsætninger ligger på den internationale scene;
  2. Vi tror på at stærke miljøer skaber stærke individuelle spillere, og ikke omvendt;
  3. Målet for unge spillere skal være at blive professionel først, og landsholdsspiller efter;
  4. Vejen til en professionel tilværelse og verdensklasse for vores atleter går via udlandet, hvor man finder de træningsmiljøer og ligasystemer som kan tage en spiller fra junior til seniorniveau.

Grunden til at disse fire overvejelser bliver betragtet som helt fundamentale står at finde i historien.

For at kunne nå vores mål er det vigtigt at have en stærk og bæredygtig elitær kultur – noget som vi ikke tidligere har haft. Vi arbejder derfor dagligt med at opbygge dette. Værdierne vi arbejder efter kan deles op i to kategorier: hvad vi tror på som hold, og hvad vi tror på for vores træningsgrupper og miljøer.

Vores værdier er:

  • Sammenhold: vi gør hinanden bedre, også hvis det betyder at vi gør det mere udfordrende for hinanden. Vi skal have en intern konkurrence, men den skal ikke være på omkostning af fællesskabet og viljen at præstere bedre som et land.
  • Udvikling: træningen skal være med et konstant fokus på udvikling og forbedring, både af styrker og svagheder
  • Respekt: vi kan have holdninger til hvad andre gør, men fundamentalt har vi respekt for hinanden, lige som at vi har respekt for arbejdet og håndværket som vores sport kræver.

 

Ledestjernerne i vores daglige træning og elite træningsmiljø er:

  • Kvalitet: Vi har samme krav til vores indsats som på hvert enkelt slag: høj kvalitet som gør at vi bliver svære at vinde over. For os er kvalitet ikke noget vi kan slukke eller tænde for – det er en livsstil.
  • Vilje: Det er gruppens og den individuelle spillerens motivation og målsætninger som sætter overliggeren.
  • Kreativitet: Vi formår at se kreative løsninger på problemstillinger, både inde ved og udenfor bordet.
  • Individualitet: Bordtennis er en individuel sport – hvor forskellen mellem individualisme og egoisme er af væsentlig betydning. Vi arbejder for at sætte den individuelle atlet i centrum, og give dem mulighed at finde sin spillestil og sin vej frem.
  • Socialt ansvar: Bordtennis er ikke kun en individuel sport – det er også en social sport, hvor det at indgå i en træningsgruppe er en betingelse for at opnå succes. Derfor er det vigtigt, at vi konstant arbejder med og udvikler spillernes sociale kompetencer, som er en lige så stor del af sporten som det tekniske, taktiske, mentale og fysiske.
  • Fokus: Når vi træner, så gør vi det med høj tilstedeværelse og bevidsthed om hvad vi arbejder med. Hvis hovedet ikke er med, så er kroppen ikke med.
  • Selvtillid og tro: Vi udstråler og lever med en tro på at det kan lade sig gøre, at blive en nation i verdensklasse. Vi kommer ikke med undskyldninger og skubber ansvaret for vores udvikling over på andre eller over på ting, vi ikke kan påvirke.

Læs hele Bordtennis Danmarks Talent- og Elitestrategi

Læs en forkortet version af  Bordtennis Danmarks Talent- og Elitestratgi – Spilleren i centrum

HVOR VIL VI HEN MED VORES TALENT OG ELITEARBEJDE PÅ SIGT?

På den korte bane (1-3 år)

  • Atleten i centrum.
  • Helhedsuddannelse af unge
   talenter, så de er klare til at
   tage fra Danmark til udlandet.
  • 8-10 unge spillere (under
   23) som spiller i ligaer i
   Centraleuropa.
  • 5-7 som har sin daglige
   gang i staerke udenlandske
   elitemiljøer.
  • Træningscenter i Brøndby
   fungerer som support, hvor
   unge talenter kan traene og
   søge inspiration, rådgivning
   og coaching fra forbundets
   landsholdsstab.
  • Kontinuerlig kontakt med
   spillerne i udlandet.

På den lange bane (ca. 8 år)

  • Fire fungerende elitemiljøer i
   Danmark: to på Sjælland, et
   på Fyn og et i Jylland.
  • Servicere og hjælpe ud
   fra individuelle behov og
   karriereplaner.
  • Bredere træningsgruppe i
   Brøndby med international
   sparring på topniveau.
  • Top 8-niveau i verden.
  • Være med i kampen
   om medaljerne ved
   singlemesterskaberne.
  • 3-5 landsholdspillere for
   hvert køn.
  • Yderligere ca. 10
   professionelle herrespillere
   og 5-7 professionelle
   eller semiprofessionelle
   damespillere.