Lørdag den 23. august

Så oprundede weekenden, hvor en masse af Danmarks engagerede trænere skulle mødes og diskutere trænergerningen. Forventningerne var høje fra både deltagere og arrangører. Uddannelsesgruppen ved Betina Haagensen og Morten Kranker havde i samarbejde med Eliteudvalget ved Annie Ramberg, Martin Bremer og Flemming Skovsen sat næsen op efter at tilbyde et kvalitetsprodukt til de mange engagerede danske trænere.

I samarbejde med sportschef Peter Sartz og landstræner Thorsten Hævdholm var der blevet strikket et program sammen – og nu skulle det hele stå sin prøve.

I alt 35 personer mødtes vi – mange havde set hinanden før – men spændende var det at konstatere, at der også var mange nye med i flokken.

Peter S. lagde hårdt ud med at fortælle om begyndertræningens svære kunst – hvad er vigtigt for landstrænerne, og hvorfor. Han fortalte livligt på sit svenske dansk (Eller er det omvendt?) om batfatning, trekanten, etc. Gennemgående for meget af kurset var at underviserne valgte at fremføre, hvad der er vigtigt for landsholdsarbejdet, og åbnede så op for spørgsmål og debat.
 
Nogle af deltagerne sad nok og følte at de på dette punkt (altså begyndertræning) egentlig kunne lære landstrænerne noget – eller i hvert fald at de, deltagerne er at betragte som eksperter på dette punkt – hvorfor dette fyldte lidt rigeligt i programmet.
 

En stor del af seminardeltagerne lytter interesseret 

Men for landstrænerne var det vigtigt at starte fra bunden – med det, der er basis for resten. På den måde er man også sikker på at vi alle snakker udfra samme udgangspunkt, Fair nok.

I de efterfølgende mange timer skiftedes Thorsten og Peter til at “være på” med emner. De gennemgik de nyeste trends indenfor teknik, serv m.m.
 
Derudover nåede vi at høre om træningsopbygning, sæsonplanlægning. Begge demonstrerede tydeligt deres høje engagement i spillet og trænergerningen.
 
Der hersker ikke tvivl i mit hoved om, at der bliver diskuteret en del bordtennis i og omkring de herrer.

På grund af en del spørgsmål og debat skred tidsplanen godt og grundigt – men alle var alligevel så tændte på at høre hvad trænerne ville fortælle, at undervisningen lørdag aften først sluttede kl. 23.30 (Programsat til kl. 22.00).
 
Dette skal vi selvfølgelig blive bedre til at styre – omvendt var en væsentlig del af grunden deltagernes aktive debatlyst – hvilket jo må siges at være positivt.
 
Der var mange aktive i debatten, hvilket resulterede i mange positive input fra kursisterne…Positiv var et af de gennemgående temaer, især fra Thorsten, at unge skal undervises, og lære via fokus på det positive!

Proces fremfor resultat var også et af de temaer der gav megen debat, generelt var der enighed om at processen er vigtig, men hvordan vi realistisk får de unge til at arbejde med processen som primært fokus, og samtidig lære at vinde – det er ikke så ligetil.

Da undervisningen var slut gik selskabet i gang med “den sociale del” der blev diskuteret på livet løs i små grupper, over en enkelt halvvarm øl. Det er ikke officielt hvornår “det sociale sluttede” – men der gik rygter om kl. 02.30

Søndag den 24. august

Søndag var trænerne klar igen – de havde dog lavet en enkelt indskiftning. Marcus Eckheim, (En svensk psykolog som landstrænerne bruger i deres arbejde) var klar til at fortælle om de mentale aspekter af spillet.
 
Han startede med at fortælle at hjernen står for ca. 20 % af kroppens samlede energiforbrug, og spurgte derefter til hvor meget vi egentlig trænede dette?
 
Marcus var utroligt inspirerende, og jeg tror at de fleste gerne ville have hørt lidt længere på ham, derudover vandt han stor respekt ved at tale et fabelagtigt flot dansk (indimellem) – under evalueringen blev der både i forhold til Marcus, og i forhold til flere af de andre programpunkter nævnt muligheden for at kombinere teori med praksis. En overvejelse der bliver taget med til næste års kursus.
 
NB! Poul Sørensen fra Odense var utroligt aktiv under hele kurset, indtil han fandt ud af, at Marcus var med på det Malmø FF fodboldhold, der tilbage i 80’erne slog Inter i Italien – efter denne dramatiske oplysning lød der flere suk fra Poul plads, og han gled ud af kurset (måske her skal arbejdes lidt mentalt?)

Morten Kranker gik på banen til weekendens “sidste pas”, her blev kursisterne delt op i grupper, med den simple opgave at komme tilbage med nogle gode bud på hvad der skal til for at forbedre elitetrænermiljøet i dansk bordtennis.
 
Dette afgav nogle gode reflektioner, og samtidig en god pejling til både eliteudvalg, og uddannelsesgruppen om i hvilken retning trænerne ønsker tingene skal udvikle sig.

Der blev især lagt stor vægt på, at det er vigtigt at skabe netværk blandt trænerne, både øst og vest.

Under evalueringen var der bred enighed om at kurset var en STOR SUCCES, med nogle opstartsfejl som vi skal lære af, og blandt arrangørerne var der en generel enighed om, at den kvalitets oplevelse vi havde stillet deltagerne i udsigt – også var blevet leveret! (Og meget billigt!)

Hvad der sker fra nu af og frem beror på mange faktorer, både udvalgsmedlemmerne, og kursisterne har indflydelse på tingenes gang – så nu er det bare at tage handsken op – og arbejde videre lokalt!

Vi ses til næste år!

Forfatter: Anders Kliver
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 11
Kontaktperson e-mail: anders@dbtu.dk