Det er ikke længere kun rød eller sort, der gælder, når der skal vælges belægninger. Fra den 1. oktober 2021 lanceres en række nye farver af ITTF-godkendte belægninger.

ETTU har de seneste måneder inden beslutningen om at indføre nye farver af belægninger analyseret reaktionerne på de sociale medier efter at forslaget blev offentliggjort. Resultatet var at en tredjedel var positive for det nye tiltag, en tredjedel var totalt imod – og resten var hverken for eller imod.
På ITTFs ordinære generalforsamling (AGM) i 2019 stemte mere end 75% af verdens delegerede for at udvide farverne på belægningerne.

Processen

Valget af farver havde to begrænsninger lige fra starten: boldenes farve og den sorte belægning skulle forblive uændret. Målet var at definere nye farver og nuancer, der tydeligt kunne skelnes fra boldens farve og den sorte belægning.

Svaret fandt man i et standardiseret farverum, der definerer de synlige farver i et tredimensionelt rum “CIELAB”.
På et første stort sæt prøver, der omfattede alle farver med graduerede nuancer, var man i stand til visuelt at bestemme, hvilke prøver der bestemt ikke kunne benyttes og hvilke, der skulle testes. Dette begrænsede mulighederne betydeligt.

For hver farvetone blev der produceret prøver i tre forskellige nuancer, som skulle testes i aktion ved bordet. Her blev belægningerne testet to forskellige steder. Én gang med naturligt dagslys i baggrunden og en gang i et professionelt showroom uden dagslys.

Professionelle spillere testede de forskelligfarvede belægninger sidste år ved T2-turneringen i Singapore. De gav positiv feedback.
Et andet interessant aspekt ved forsøget var opdagelsen af, at især topspillerne reagerede meget følsomt over for ændringer i materialet samt at de små detaljer ofte er meget vigtige.

Efter testen definerede man fire nye farver: pink, violet, grøn og blå samt de tilladte farverum, hvor mærkerne nu har lov til at udvikle nye produkter. I midten af ​​november 2020 godkendte ITTF’s bestyrelse, at de nye farver kommer på markedet fra 1. oktober 2021.

For dem der ikke er så meget til forandring og nye farver på battet, så kan man også efter den 1. oktober 2021 stadig spille uændret med henholdsvis rød og sort belægning.

Forfatter: Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: carsten.egeholt@bordtennisdanmark.dk