Martin Lundkvist stopper i BTDK – Opdateret 5. december 2022 med udtalelse fra direktør og formand

Direktør Martin Lundkvist stopper efter gensidig aftale med udgangen af december i Bordtennis Danmark.

Bestyrelsen vil snart drøfte den fremtidige organisering.

Mvh.
Henrik Vendelbo
Formand

 

 

Kære alle i Bordtennis Danmark

I forlængelse af den nylige udmelding om, at Martin fratræder som Direktør ved Bordtennis Danmark, finder vi anledning til at komme med denne fælles udmelding, så den fratræden ikke fører til unødige spekulationer om baggrunden herfor.

Der er ikke nogen, der har ”taget af kassen” eller på anden vis opført sig ”forkert”. Der er simpelthen bare nogle vilkår for ansættelsen, som vi ikke har kunnet blive enige om – ligesom vi har været delvist uenige omkring vægtningen af henholdsvis drift og udvikling i Bordtennis Danmark.

Vi er alle enige om, at udvikling er nødvendig. Vi er også enige om, at vi skal have styr på økonomien, at vores medarbejdere skal ledes, at turneringer og stævner skal afholdes og klubber skal serviceres – og meget mere. Alt det, vi kunne kalde ”kerneforretningen”. Der har derimod ikke helt været enighed om, hvor stor fokus ”udvikling” skulle have på bekostning af ” kerneforretningen”.

At vi kan være uenige om sådanne centrale emner er der bestemt ikke noget odiøst i – det er sådan det er. Der smækkes ikke med nogen døre, og vi vil glæde os til at hilse på jer ude i hallerne.

 

Dato: 3. dec. 2022

 

Martin Lundkvist, Direktør

Henrik Vendelbo, Formand