Medlemstal 2021

Medlemstallene for 2021 er kommet, og de viser, at BTDK lige nøjagtig holder sig over 9.000 medlemmer, helt præcist 9009 medlemmer. Se en fuld oversigt over medlemstallene her.

Det er en lille tilbagegang siden tallene for 2020, hvor vi var 9.171 medlemmer. Det er naturligvis ærgerligt, men vi ser positivt på fremtiden.

2021 startede med Corona-nedlukning fra december 2020 til april 2021. Herefter var der en del klubber, der først for alvor kom i gang igen med klubaktiviteter og medlemstilgang, da den nye sæson startede i efteråret 2021. Derfor har klubberne ikke haft optimale betingelser for at få fyldt diverse hold op, inden medlemstallene skulle registreres. Vores medlemstal afviger således ikke fra det generelle billede af indendørs sportsgrene, der havde det svært under og efter Corona-nedlukningerne.

Vi kan desværre også konstatere, at vi siden 2018 har mistet over 20% af vores piger under 18 år, og at vi i samme periode mistede henholdsvis 47% kvinder og 32% mænd af de 19-24 årige. Det er trist læsning. Det helt sikkert noget vi som forbund skal tage alvorligt – og det er vigtigt med indsatser på disse områder. Netop de unge – og fastholdelse i sporten – er bestemt noget BTDK skal arbejde med i fremtiden.

 

Fremtiden

Vi hører fra klubberne, at der er positive takter og tilgang af medlemmer mange steder. Nogle klubber har man ligefrem medlemsstop og ventelister. Derfor er der tro på, at 2022 bliver et bedre år. Generelt har både bestyrelse og den administrative ledelse i BTDK stor tiltro til de kommende år.

Tiltroen til fremgang baseres bl.a. på, at vi er ved at få fart på vores trænerudvikling med både kalenderlagte uddannelser og camps. Der bliver desuden løbende igangsat aktiviteter, der forhåbentlig både tiltrækker og fastholder særligt vores unge medlemmer.

Der er ligeledes fortsat meget gode takter fra vores 60+ indsats, og vi bliver løbende flere og flere medlemmer i den ældre aldersgruppe.

Så med ovenstående er det vigtigt at betone, at vi har troen på, at BTDK i 2022 og i årene derefter igen vil opleve medlemstilgang.

 

Med forårshilsen og ønsket om en god Påske til alle

Henrik Vendelbo

Formand