I næste uge er det forhåbentlig tid til at finde battet frem igen og nyde at få lidt sved på panden i træningslokalet. Så snart vi hører noget fra DIF/ministeriet forventer vi at gøre retningslinjerne klar for åbning af bordtennis, så de kan bruges i klubberne og i dialogen med kommunerne.

Trods Corona har der været fart på opgaverne i BTDK. Vi har fået den nye turneringsgruppe på plads næsten med repræsentanter fra både øst og vest og med Claus Arnsbæk som deltidsansat turneringskoordinator. Planlægningen af næste års DT foregår over de kommende dage og vi er i fuld gang at få det fælles turneringsreglement gjort klart. I den forbindelse holder Kim Holm fra TG og spydspids på det fælles turneringsreglement, Claus Arnsbæk, koordinator og undertegnede et møde den 11.6 med de jyske klubledere. Gennem en konstruktiv dialog skulle vi gerne få det fælles reglement på plads, hvilket har den kæmpe fordel, at kampkontrol efter hver runde kan gøres elektronisk på et par minutter for al turneringsspil i hele landet. Traditionelt har det taget timer at gennemgå kampene manuelt, men ved at at reglerne er ens, kan vi lægge forudsætninger ind i programmet for fx brug af reserver, så klarer systemet resten.

Jeg havde sat næsen op efter, at vi skulle have holdt en lækker bordtenniskonference i forbindelse med årsmødet i år. En konference til at samle bordtennisledere, trænere og andre aktører som skulle forkæles med spændende indslag og drøftelser af BTDK’ visioner for fremtiden. Jeg synes det er helt utrolig vigtigt at samle de danske bordtennisaktører til en sådan konference, det skaber netværk og nye ideer og det understøtter vores vision om at blive ”En del af et fællesskab” i BTDK. Ambitionerne for Bordtenniskonferencen er store, og det er ikke muligt at imødekomme disse ambitioner i 2020 med Corona-situationen, så den vil vi se frem til at arrangere i sommeren 2021.

BTDK’ udviklingsteam (UT) er nu etableret og består af kompetente personer fra hele landet, der skal arbejde med primært klubudvikling og ungdomsvækst i samarbejde med klubberne. Man kan se på hjemmesiden, hvem der skal være med til at sparre med klublederne om, hvordan vi får skabt stærkere klubber, der har kapacitet til vækst. UT mødes til seminar i Aarhus den sidste weekend i juni, hvor vi skal udvikle kompetencer og finde fælles fodslag for den kommende indsats.

I denne uge holder vi et par møder i vores hjemmeside-arbejdsgruppe, hvor vi er ved at redesigne BTDK’ hjemmeside. Vi har en ambition om at gøre den mere udadvendt med flere af de gode historier ude fra klubberne, kommende ungdomsevents osv. Hjemmesiden skal i højere grad blive en kommunikationsplatform, der understøtter BTDK’ strategi om ungdomsvækst gennem stærke fællesskaber og fede bordtennisoplevelser. I den forbindelse vil jeg over sommeren søge at etablere et kommunikationsteam med Carsten Egeholt fra sekretariatet, forhåbentlig Trine Grauholm, tidligere dansk mester og journalist i Odense som freelancer, samt mig selv sagde hunden, plus gerne et par journalist eller kommunikationsstuderende. Teamet skal skærpe den røde tråd i vores kommunikation og gøre BTDK nærværende for klubledere, trænere, forældre og spillere samt andre aktører. Hvis nogen derude i Bordtennis Danmark har interesse i kommunikation og i at blive en del af teamet, så skriv til mig.

Som nævnt mange gange er ungdomsvækst det helt store mål for BTDK’ arbejde de kommende år. For at det kan lade sig gøre, er der mange områder, der skal udvikles og forbedres. Det gælder fx vores stævner for ungdom, som på mange måder ikke har udviklet sig nævneværdigt siden jeg selv var drengespiller for 40 år siden!!! Vores sæsonplan med en vekslen mellem turneringsspil, stævner og træningslejre uden at vi rigtig har forholdt os til, om den måde vi strukturerer sæsonen på, er hensigtsmæssig i forhold til at skabe ungdomsvækst gennem fællesskaber og oplevelser. Jeg tror der skal nytænkes. Den kommende sæson vil gennemføres som den plejer, men sæsonen 2021-22 skal I derude forvente bliver anderledes. Til efteråret 2020 rydder vi/UT kalenderen sammen med kalendergruppen og starter sæsonplanlægningen på blankt papir. Derefter bygger vi den op igen med ungdomsvækst, fællesskaber, events og oplevelser for øje. Vi skal øge kvaliteten af vores arrangementer, vi skal skabe sammenhæng i sæsonen og vi skal udvikle nye konkurrenceformer og events som tiltrækker og fastholder børn og unge mennesker.

Ja, og skal vi så snart komme i gang med et slag bordtennis. Pas godt på hinanden ude i klubberne, når vi snart starter igen.

Forfatter: Martin Lundkvist