Nyt fra holdturneringsgruppen

Så er vi endelig ved at være klar til en ny sæson for DT senior og ungdom. I den forbindelse vil vi venligst orientere om nedenstående punkter.

 

Sidste tilmeldingsfrist

Tilmelding til Vest (11/9-2023), Øst /12/9-2023) og Bornholm (19/9-2023) nærmer sig fristen for tilmelding af hold til turneringen 2022-2023. Tilmeldingen til region Midt er lukket.

I forhold til klubskifter og B-licenser bedes klubberne venligst være opmærksom på §4 stk. 6 og §5 stk. 2, som omhandler hhv. B-licens og klubskifte.

B-licenser og klubskifter skal være ansøgt på Portalen inden ovenstående datoer. Ansøges efter ovenstående datoer, medfører dette en måneds karantæne regnet fra ansøgningstidspunktet.

 

Turneringsreglement

Det generelle turneringsreglement og DT-reglementet er uploadet til hjemmesiden.

De regionale reglementer for Midt og Bornholm kommer i løbet af kort tid

De regionale reglementer for Vest og Øst er under udarbejdelse og vil foreligge hurtigst muligt.

 

Betaling af licens

Klubberne mindes venligst om at indløse licens til de spillere som skal deltage i holdturneringen Dette gælder også for ungdomsspillere og 60+ spillere, hvor licensen er gratis, samt for den spiller som eventuelt bliver erstattet af en reserve jf. §17 i første runde.

 

Manglende indløsning af licens før deltagelse i holdkamp eller stævne, vil medføre at licensen tvangsindløses af holdturneringsgruppen med et tilhørende gebyr på 50 kr. pr. spiller uanset årgang.

 

Forrige sæson havde ca. 20% af alle aktive spillere ikke løst licens før deltagelse i stævne eller holdkamp. Efter de to første stævner har ca. 20% af de deltagende spillere ikke løst licens, hvilket allerede har medført tvangsindløsning af licenser og et gebyr på 50 kr. pr. spiller jf. taksbladet.

 

Den gode opførsel

I forrige sæson modtog Holdturneringsgruppen 2-3 henvendelser omkring hændelsesforløb under og efter en holdkamp som udviklede sig. Hændelser som arrangørklubben har betegnet som meget dårlig opførsel.

 

Sådanne hændelser har altid to sider, men arrangørklubberne har meddelt til BTDK, at visse spillere ikke vil blive givet adgang til klubben fremover. Enhver klub kan suverænt bestemme, hvem der skal have adgang til klublokalet.

Det er uholdbart, hvis en klub nægter en spiller fra modstanderholdet adgang til klubben, men det er en situation som BTDK ikke kan gøre meget ved, og som vi må acceptere. De berørte klubber er nok selv klar over hvem der er tale om, og vi kan kun appellere til at klubberne får løst situationen inden næste holdkamp. Det henvises i øvrigt til DIF’s etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt, som kan findes på DIF’s hjemmeside.