Nyt fra turneringsgruppen

Stævner og holdturnering
Det kniber stadig for flere klubber at sikre, at deres spillere har løst A-licens og/eller B-licens. Det kræver unødigt mange ressourcer fra turneringsgruppen og sekretariatet, for at følge op på den manglende licensløsning. Vi henstiller venligst til, at klubberne er mere opmærksomme på betaling af licens for deres spillere. Af den enkelte spillers Spillerprofil fremgår det, om der er løst licens og hvilken type.

Som følge af en definitionsfejl på Bordtennisportalen, har flere oplevet udfordringer med at tilmelde 2003’er til en klasse 3 række. Det skulle være løst nu, og vi hører meget gerne, hvis der fortsat opleves udfordringer med tilmeldingen. Fejlen har desuden den kedelige følgevirkning, at visse licenser for 2003’erne er registreret som ”gratis licens”, hvilket naturligvis er en fejl, idet 2003’erne er U21-spillere og dermed seniorer. Turneringgruppen vil snarest gennemgå de relativt få licenser som pt. er tegnet og fremsende en faktura.

 

Kampkontrol
Der udføres i denne sæson fuld kampkontrol på alle individuelle kampe i alle seniorrækker.

 

Sagsoversigter
På de respektive regioners sider på hjemmesiden, vil den seneste udgave af den regionsspecifikke sagsoversigt være at finde.

 

Overdommer ved DT-holdkampe
Jævnfør Turneringsreglementet § 23 stk. 2 kan Turneringsgruppen udpege dommere til enhver holdkamp. Afvikles ligakampe samtidig og i samme hal med øvrige programsatte holdkampe, og der til ligakampen(e) er påsat en Overdommer (OD), vil denne fremover have beføjelser til at agere som OD i forhold til de øvrige samtidige holdkampe i samme hal. Overdommerens beføjelser i forhold til de øvrige kampe, ophører så snart sidste programsatte ligakamp er afsluttet.

 

Anke til appeludvalget
Turneringsgruppen har truffet en afgørelse vedrørende opstillingen i herreligakampen mellem Næstved B. og BB/KBTK. BB/KBTK har anket afgørelsen, som dermed sendes videre til Appeludvalget.

 

Møde i Ratinggruppen
Ratingruppen afholdte møde i Brøndby d. 28. september 2022, hvor forhold som starttal, ratinggrænser, opdelte ratinglister og opdateringsfrekvenser blev drøftet. Referat fra møde kommer snarest.
Det blev i øvrigt besluttet, at frekvensen for opdatering af ratinglisten ændres til 14 dage. Den nye opdateringsfrekvens sættes i drift fra uge 41 (14. oktober 2022). Opdatering af ratinglisten vil derefter ske hver 14. dag i ulige ugenumre.