Orientering til alle kommende deltagere til Senior- og Veteran-DM i Gladsaxe.

Orientering til alle kommende deltagere til Senior- og Veteran-DM i Gladsaxe.

For at skabe en stor bordtennisbegivenhed har vi valgt at afholde Senior DM og Veteran DM i samme weekend. Singleturneringen ved DM senior starter fredag eftermiddag og spilles spilles færdig om lørdagen, mens der om søndagen kun spilles senior-DM-double-rækker. Veteran DM i single og doubler spilles søndag. De afgørende hold-dm kampe for veteraner spilles om lørdagen.

Det giver nogle udfordringer omkring tidsplan, hvis man som spilleberettiget ønsker at spille både senior- og veteran DM og både doubler og mixdoubler. Man bliver således nødt til at vælge, om man ønsker at spille veteran DM eller DM-senior i doublerækkerne. Til gengæld kan man med ovenstående tidsplan spille i singlerækkerne både ved senior- og veteran DM.

Det skal tillige nævnes, at hvis man som veteran-spiller både spiller senior-DM i single, og skal spille lørdag, hvor der også afvikles hold-DM for veteraner, så vil der i tidsplanen for lørdagens hold-DM kampe blive taget højde for, at man også spiller senior-DM kampe.

Som ovenstående giver udtryk for, så kan alt ikke gå op i en højere enhed, men vi mener at have fundet den bedst mulige løsning.

 

Rune Risgaard

Eventmanager

 

 

Find alle informationer om Senior DM her: https://bordtennisdanmark.dk/kalender/danmarksmesterskaberne-for-seniorer/

 

Find alle information om Veteran DM her: https://bordtennisdanmark.dk/kalender/danmarksmesterskaberne-for-veteraner/