Træneruddannelse i efteråret

Kategori: 
Dato: 
05.10.2020

Dyk ned i de forskellige tilbud til klubtrænerne

Trænerseminarer

Inspirationsaften med ungdomslandstræneren. Ifm. ungdomslandsholdssamling i Jylland, inviterer BTDK til inspirationsaften med ungdomslandstræner, Magnus Mallander, der vil guide deltagerne igennem ca. 2 timer, hvor han præsenterer træningsmetoder, viser relevante øvelser og fortæller om aktuelle tendenser i moderne bordtennis. Læs hele invitationen her. Tilmelding er åben på bordtennisportalen. Pga. corona-situationen er der yderts begrænset antal pladser. 

Trænerkurser

1-2-træner (introduktion til trænerrollen). Vi forsøger at samle deltagere til to kurser, et i Københavnsområdet og et i det Sydvestsjællandske. Begge kurser håber vi at afholde i november, men datoen er endnu ikke fastlagt. Man kan dog allerede tilmelde sig på bordtennisportalen, uden binding.

1-2-trænerkurset er for helt nye trænere/hjælpetrænere (ideelt til unge 14-17 år eller forældre eller 60+). Træneren har typisk ingen eller kun sparsom trænererfaring i forvejen. Kursusisten kan starte fra 14-årsalderen.

Basistrænerkursus. Der afholdes kursus i både øst- og vestdanmark. Basistrænerkurset strækker sig over to weekender, hhv. 24.-25. okt. og 14.-15. november, begge steder. Tilmelding er åben på bordtennisportalen.

Basistrænerkurset henvender sig til trænere med ansvar for planlægning og afvikling af træningspas og som ingen eller nogen erfaring har med trænergerningen. Det kan også være trænere, der har tidligere træneruddannelse, men som har lyst til at genopfriske tidligere lærdom. Kursisten kan starte fra 15-årsalderen, der kan søges dispensation for aldersgrænsen.

Klubtrænerkursus. Der afholdes, i denne sæson, et kursus centralt i landet. Kurset strækker sig over 2,5 weekend (14.-15. nov, 27.-28. feb 2021 og 20. marts 2021). Tilmelding er åben på bordtennisportalen. 

Man skal have gennemført BTDKs Basistrænerkursus (eller have fået merit for tidligere kurser) for at kunne deltage på Klubtrænerkurset. 

Klubtrænerkurset henvender sig til erfarne trænere, som har gennemført Basistrænerkurset og til trænere, der har/vil have ansvar for flere trænere og vil arbejde strategisk med udviklingsmiljøer. Kursisten har en kompetencealder som bordtennistræner på minimum 2 år og kan starte, når vedkommende er 18 år. 

Opgraderingskursus. Det er sidste sæson der afholdes Opgraderingskursus for meritgodkendte trænere, der har kompetencerne til at træde ind i uddannelsesstrukturen over Basistrænerniveau. Kurset afholdes fredag aften d. 13. november, samme sted som Klubtrænerkurset starter dagen efter.

Opgraderingen består i en session, hvor den nye viden og de nye værdier inden for det at være træner diskuteres. Centralt for kurset er udarbejdelse og diskussion af kursisternes trænerfilosofier. Der vil være stor vægt på, at deltagerne får taletid og udfordrer sig selv og hinanden på trænergerningen og måden at gøre tingene på.

For at kunne deltage på Opgraderingskurset skal man have søgt og fået godkendt sin meritansøgning. Deadline for indsendelse af meritansøgning er d. 6. oktober 2020. Læs om meritansøgning og download ansøgningsskema her. Tilmelding er åben på bordtennisportalen. Tilmelding uden merit vil blive slettet. 

 

Forfatter: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: