Hædersbevisninger

1. Legitimationskort
BTDK’s legitimationskort tildeles alle medlemmer af bestyrelsen og BTDK’s udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer i lokalunionerne. Kortet er gyldigt i 1 år og fornyes efter hvert årsmøde/repræsentantskabsmøde.

2. Spillere
BTDK giver deltagende spillere på et seniorlandshold en personlig gave, når de har opnået henholdsvis 50, 100, 150, 200 o.s.v officielle landskampe.
Gaveniveauet fastsættes af bestyrelsen.

3. Nåle
BTDK’s guldnål og BTDK’s sølvnål kan efter godkendelse af bestyrelsen tildeles personer, der på en eller anden måde har gjort en særlig fortjenstfuld indsats for dansk bordtennis.

4. Æresmedlem
En leder, som har udført en mangeårig særlig fortjenstfuld indsats, og som i forvejen har fået tildelt unionens højeste udmærkelse, BTDK’s guldnål, kan af BTDK’s bestyrelse udnævnes til æresmedlem i BTDK.
Et æresmedlem har – udover de rettigheder, som er nævnt i punkt 5 – lov til at deltage i BTDK’s årsmøder med taleret.

5. Rettigheder
Indehavere af BTDK’s legitimationskort og personer, som har fået tildelt BTDK’s guldnål, har gratis adgang med ledsager til alle landskampe og andre arrangementer, der arrangeres af BTDK og/eller BTDK’s klubber.

6. Årets leder
Prisen kan tildeles en leder, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

a. Vedkommende har med succes markeret sig igennem et længerevarende engagement i klub, i lokalunion, i BTDK-regi eller i en kombination heraf.
b. Vedkommende har med succes i den forgangne sæson gennemført særlige aktiviteter, som har skabt interesse udover et snævert område og er et godt eksempel for andre.
c. Vedkommende viser sine resultater på områder, som BTDK ønsker fremmet.

Medlemmer af BTDK-klubber kan indstille en leder til modtagelsen af prisen, og kåringen foretages af en komité, udpeget af bestyrelsen.

7. Årets klub
Prisen kan tildeles en klub under BTDK, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

a. En klub, der med succes har gennemført en enkeltstående aktivitet af særlig karakter og med generel interesse for dansk klubbordtennis.
b. En klub, der med succes har gennemført særlige aktiviteter for en eller flere medlemsgrupper.
c. En klub, der har et bredt sammensat tilbud af aktiviteter til sine medlemmer, og som herigennem har skabt en velfungerende klub.

Ethvert medlem af BTDK-klubber kan indstille en klub til modtagelsen af prisen, og kåringen foretages af en komité, udpeget af bestyrelsen.

8. Årets spiller
Kåringen af “Årets spiller” har til formål at hylde den danske bordtennisspiller, der i sæsonen har markeret sig med de største præstationer.
“Årets spiller” modtager en gavecheck.
BTDK’s bestyrelse har nedsat en komité, der kårer “Årets spiller”.

9. BTDK’s forpligtelser vedr. fortegnelser
BTDK er forpligtet til at føre fortegnelse over de personer, der tildeles BTDK’s guldnål og BTDK’s sølvnål samt de personer, der har fået tildelt Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn.
BTDK’s sekretariat er forpligtet til at føre fortegnelse over “Årets leder”, “Årets klub” og “Årets spiller”.
BTDK’s eliteudvalg er forpligtet til at føre statistik over antal spillede landskampe for spillere på landshold i officielle landskampe.

10. Ændring af bestemmelser
Enhver ændring i disse bestemmelser skal godkendes af BTDK’s bestyrelse.
Med mindre andet er besluttet, træder vedtagne ændringer i kraft fra ny sæsonstart.