Dato: 14. september 16:00 – 17:30 – Malmø Arena Hotel, 1. sal

Oplæg ved Lars Bo Kaspersen og Gert vedr. Bat60+ 17:10-17:30

Deltagere: Henrik Vendelbo (HV – mødeleder), Martin Ljung Christensen (MLC), Sune Bøndergaard Røjkjær (SBR), Christian Fredensborg Jakobsen (CFJ), Pia Toelhøj (PT)

Puk Kirkeskov Hvistendal (referent)

 

1. Nyt fra formanden

 • NETU kongres 12. september: Både præsidenten for ITTF og ETTU deltog. Forløb uden problemer. Dialog omkring international politik, ITTF præsident Petra Sørling nomineret til IOC.
 • ETTU kongres 13. september: Forløb uden de store debatter. Beslutning truffet om, at fremtidige top 16 ved EM kvalificerer sig direkte til næste EM.

 

2. Økonomi – månedsopdatering (orientering)

 • CFJ gennemgik status. Vi er foran på de realiserede tal, men forventer øget forbrug i efteråret. Fortsat budgetteret med overskud på ca. 400.000 kr. Indtægt med sponsorer er nedjusteret i sidste kvartal til 150.000 kr. De midler skal ind ved fælles indsats. Alle aftaler vedr. Økonomi skal fremover foregå  på skrift. Afdelingsmøde med eliteafdelingen hver måned for synlighed og ansvar. CFJ deltager i indledende møde med revisor i efteråret 2023.

 

3. Budgetproces 2024 (drøftelse)

 • Budget seminar i november – forud for det en proces med personalet og reelle omkostninger. Ledergruppen høres også i november og kan komme med input til budgettet for 2024.

 

4. Godkendelse af reglement for uddeling af hædersbeviser (beslutning)

 • Bestyrelsen besluttede at afsætte 15.000 kr. til diverse anerkendelser samlet. Administrationen  foreslår en fordeling af midlerne. Det kan både være kontanter eller gavepræmier.
 • Teksten blev godkendt.

 

5. Godkendelse af klub der afholder KidsMasters og Youthmasters (beslutning)

 • Bestyrelsen godkendte arrangøren til begge arrangementer. Arrangøren udmeldes ved senere lejlighed.

 

6. Sukiru status (Orientering)

 • Styregruppemøde er planlagt i start oktober. Indhold mangler kun videoer med para-atleter. Administrationen har fortsat udfordring med appen, men forventer fortsat at kunne præsentere noget til Bordtennis Festivalen i november.

 

7. Sponsorarbejde (orientering)

 • Oplæg gennemgået. Sendes til bestyrelsen og til næste møde har hvert medlem af bestyrelsen kontaktet mindst 2 mulige samarbejdspartnere.

 

8. Nyt fra kontoret – v. PKH (orientering)

 • Status Bordtennis Festival – godt gang i mange dele af Festivallen. Seniorstævne i fuld gang, ungdomslandsholdstræningslejr med norsk og tysk besøg. Flere stjerner til fun camp mv.
 • Status personale: Udviklingskonsulent stopper i BTDK, jobopslag er igangsat. Pigekoordinator er kommet godt igang. Der ansættes en person i projektstilling for EU midler i samarbejde med Bat60+
 • Afrapportering på DIF midler Sukiru Challenges er gjort. Afventer tilbagemelding
 • Afrapportering på DIF vækstaftale er igangsat – status præsenteres for ledergruppen dd.
 • Ping pong officielt DM – Bestyrelsen er positive omkring at indlemme denne event i Bordtennis Danmark og får et oplæg til næste bestyrelsesmøde for godkendelse. Bestyrelsen ønsker at Benjamin fortæller 10 min. om eventet.
 • DM Ugen 2024 – Holdturneringsfinale. Positiv tilbagemelding fra klubberne i indledende runde, så det arbejdes der videre med. Bestyrelsen bakker op om det videre arbejde.