Referat - 16-11-2018

Kategori: 

Referat fra pigegruppemødet fredag den 16. nov 2018

Deltagere: Gitte (Skype), Nanna (Skype), Sofie (Skype), Betina (Odense)​

1: Sidste referat.

Referatet fra sidst er godkendt, når det sendes ud og der ikke har været kommentare blandt medlemmerne til udkastet.

Vi drøftede ligeledes herunder igen hvordan vi kan gøre danichtabletennisgirls mere aktiv og få pigerne til selv af være aktive eller som udgangspunkt bare hagtagge når de selv ligger noget bordtennis relevant ud. Betina og Gitte stiller sig til rådighed hvis pigerne ikke selv vil lægge ud, men gerne sende billeder. Meget om dette uder dagens punkt.

2: SoMe initiativer

Nanna orienterede om fremdriften hvor skuespillere og statister er ved at være på plads. Marielle assisterer Nanna med at få de sidste på plads. Der optages den 14-15/12 og der er booket overnatning osv i Idrættens Hus. Peter B assisterer med de praktiske ting.

Koncept og indhold er gennemlæst af resten af gruppen og vi glæder os til at se det hele færdigt. Der skulle være første release i januar, husk skriftlige tilladelser inden der optages.

3- Fokus klubber.

Jeppe og Marielle mødes i nær fremtid og udarbejder koncept som vi taler om på næste møde

4- mere SoMe.

Betina udarbejder opslag til pigerne om hvorfor vi gør det her så vi forhåbentlig får flere til at engagere sig uden tvang fra os i gruppen. Betina tager også initiativ til at udarbejde et standard skriv på godkendelsen for at måtte benytte pigernes navne osv når vi lægger op

5- Uddannelse og fokus på piger

Sofie orienterede om at de oplæg i uddannelsen omkring pigetræning er godt modtaget.

I januar kommer endnu et hold og Sofie forventer vi ved endnu mere her.

Punkt på til næste møde også

6- Competition review.

Betina orienterede om et super spændende kursus og det er rart at vide at de indsatser og områder vi arbejder på ligger meget godt i tråd med de gode erfaringer fra Canada som Betina fik indsigt i.

7 – Pige analyse

Der er møde med Lars den 30/11 og Betina diskuterer om vi måske spørgsmål skal lede til enten en tråd med elite eller en tråd med bredde. Men det kan give ”skæve” svar. Men måske antallet af spørgsmål skal ned ?

8- Elitearbejde

Betina orienterede om de nye elitemiljø klubber og at julelejr i Hvidovre er det første initiativ herfra. Pigerne er velkommen her også, men der er ikke tænkt fokus ind på dem. Vi summer lidt over hvordan vi ”griber det an”.

9- nye initiativer

Ændrede konkurrence former – Vi skal se om vi kan få lavet et 2019 ”go pink” pige event som evt kan afslutte sæsonnen 18/19 eller 19/20.

Skal med som punkt på næste møde så vi sammen kan koncept udvikle på det.

Pigeindssats ”moduler” som vi kan tilbyde til eksisterende stævner,lejre osv. Vi kommer ud og ”stjæler” fx 1,5 time og står for alt inkl økonomien. Emner kunne være : ”hvordan skaffer jeg sponsorer”, ”sund mad og fysisk træning”, ”alternativ bevægelse”, ”sjippe kurser”, ”bordtennis fitness”,”sport og makeup”.

”Go PINK modulerne??” prøver Sofie og Gitte og mødes og sætte mere i struktur og ser om vi kan finde et koncept, navn og områder som vi kunne skyde i gang og teste om der er lydhør for.

Skolebesøg – kun for piger. Sofie og Gitte prøver at lave koncept som kan bruges ved skolebesøg. Vi har fokus på at fx Ribe gerne vil i gang og hvordan kan vi støtte dem med tid og mulighed for at sparke i gang ude på skolerne. De gode erfaringer fra hvordan det lykkedes i Viby prøver vi at sætte i system. (Ribe, SISU, Odder og Esbjerg mener vi er klubber som har dame trænere, vi hører deres erfaringer)

10 – Parasport.

Betina har haft et super godt møde med Christoffer og der er aftalt samarbejde med vores fokus grupper mht lejre hvor para og frisk piger samles om bordtennis

11- eventuelt

Gitte afleverer pigekassen til Sofie som tager den med til kontoret den 28/11.

12- Dato for næste møde

19/1 i Hillerød under elitedivisions runden eller 2/2 i Roskilde under Roskilde Grand Prix

Ref. Gitte Maribo

Dato: 
23. November 2018
Forfatter: 
Gitte Maribo
Kontaktperson: 
Betina Koefoed
Kontaktperson e-mail: