Bestyrelsesmøde 19. April 2023

Til stede: Henrik Vendelbo, Klaus Dam, Martin Christensen, Pia Toelhøj

Afbud: Anne Diness

For referatet: Henrik Vendelbo

Dagsorden:

 1. Økonomi v. Klaus
  Revisionen har været på besøg. De er ved at lægge sidste hånd på deres revision.
  Klaus og Anders er i god dialog med dem.
  Vi er stadig enige om, at vi skal have genetableret egenkapitalen indenfor 3-5 år. Den bør minimum være 10% af omsætningen (derfor ca. 8-900.000).
  Vi er pt. foran budgettet i 2023 i den positive retning. Indtægterne som ventet – udgifterne lidt mindre.
 2. Sukiru – opfølgning fra styregruppemøde v. Martin
  Der har været styregruppemøde – Martin sender materialet til hele bestyrelsen.
  Det kører derudaf med videoproduktionerne. Indholdet ser godt ud. Det er vigtigt vi får testet godt af inden den sendes ud.
  Launch af appen internt bliver ca. 1.6. Eksternt når gennemtestet.
  Vi søger fortsat fonde til udvikling, så vi fremadrettet kan videreudvikle.
  Dialog med Norge om at være samarbejdspartner genoptages.
 3. Årsmøde 2023
  Brøndby, lørdag den 3. juni
  Der var enighed om, at årsmødet denne gang bliver holdt på det formelle plan. Klubbernes dag var sidste år rigtig god, men også dyr.
  Vores nye direktør Puk Kirkeskov Hvistendal kan desværre ikke deltage på årsmødet, da hun har privat længe planlagt ferie. HV drøfter med Puk, hvordan hun alligevel kan komme med et input på årsmødet.
  Hædringer drøftet.
 4. Introduktion til Puk
  Aftalt, at Puk tager fat i Klaus og Anne og Pia, så Puk kan få god intro og få drøftet status på diverse.
 5. Arbejdsgruppe om præsentationen af vores produkt ved stævner mv. v. Pia
  Drøftet behovet for at vi generelt for præsenteret sporten bedre. Både i klubberne og ved spil i ligaerne og ved forbundsarrangementerne. Pia drøfter dette med Puk, så det kan komme ind i prioritering af vores indsatser. Rune Risgaard er selvfølgelig også en vigtig brik i drøftelserne.
 6. Evt.
  Intet til referat.