Bestyrelsesmøde 22. marts 2023 kl. 19. – online

Deltagere: Henrik Vendelbo, Klaus Dam, Anne Diness, Martin Christensen, Pia Toelhøj

For referatet: Henrik Vendelbo

Dagsorden:

 1. Sukiru, status – v. Anne
  Kim Bak Nielsen og Helle Eckeroth fra sekretariatet deltog under dette punkt.

  Der er god fremdrift i projektet og på nogle områder er vi lidt foran tidsplanen fra januar.

  Der har været fremvisning for ungdomsmedlemmer i Hillerød – og de var begejstrede.

  Der udestår en ½ dag med Para, dame-ungdomslandshold og SFO børn til diverse videoer. Der er også redigeringsarbejde efterfølgende.

  Der er stadig nogle fejl der skal håndteres, men ikke noget alarmerende.

  Tidsplan: 1. juli skulle vi være klar til at åbne og live-teste med rigtige brugere.

  Der er inden længe styregruppemøde med yderligere præsentation.

  Der er stadig gang i at søge fondsmidler.

 2. Økonomi v. Klaus

  Vi er pt. ca. “på budget” for 2023. Der er budgetteret med overskud på godt 400.000 kr., der skal medvirke til genetablering af egenkapitalen.

  Revisionen har været på besøg. Vi gennemgår revideret regnskab 2022 på kommende møde.

 3. Ansættelse af ny direktør, status v. Martin

  25 ansøgere – 6 til første samtalerunde. Sandsynligvis 2 til anden samtalerunde. Vi er håber fortsat på ansættelse pr. 1. maj 2023.

 4. Evt.