Referat – Bestyrelsesmøde Bordtennis Danmark
24. maj 2023 19:00-21:00 – teamsmøde

Deltagere: Henrik Vendelbo, Klaus Dam, Anne Diness, Pia Toelhøj , Martin Christensen, Puk Hvistendal (referent)

 

1. SUKIRU (status)

 • Projektlederen blev inviteret ind i mødet for at præsentere status på udviklingen af appen SUKIRU the Challenge. SUKIRU udviklingen præsenteres desuden på årsmødet med et kort oplæg. En fysisk lancering er planlagt til at være ved Klubfestivallen 11. november 2023 i Fredericia.

 

2. Opdatering fra direktøren: de første 24 dage (status)

 • Direktøren informerede om de seneste arbejdsuger. Fremhæver besøg i klubber over hele landet, samarbejdspartnere og personalet som de første fokuspunkter. Har kun mødt et Bordtennis Danmark med en stor passion for sporten og et positivt syn på hvad vi kan gøre sammen.

 

3. Årsmødet 3. juni – program, gennemgang af punkter, tekster mv. (status)

 • Program og indhold gennemgået.
 • Bestyrelsen har ikke hverken modtaget forslag til lovændringer eller selv lovændringsforslag.
 • Gennemgang af indstillinger og uddeling til årets priser til overrækkelse på årsmødet.
 • Bestyrelsen beslutter at ændre retningslinjerne for uddeling af nåle, således at bedrifter foregået, som ansat i BTDK ikke kan honoreres.

 

4. Økonomi (fast punkt)

 • Budget gennemgået – på nuværende tidspunkt følger vi det konservative budget.
 • Regnskab for 2022 gennemgået. Underskrives så snart det udsendes fra revisoren, da det skal udsendes til repræsentantskabet i morgen 24. maj.
 • Regnskabet 2022 giver underskud på 1,8 mio. Årets overforbrug har genereret en negativ egenkapital på over 800.000 kr. Dette er årsagen til bestyrelsens prioriteringer tidligere på året.
 • Bestyrelsen har taget udviklingen seriøst og har slanket organisationen og dermed budgetteret et overskud i 2023 på omkring 427.000 kr.
 • Bestyrelsen har fokus på at genetablere egenkapital inden for 4-5 år.

 

5. Godkendelse af takster (beslutning)

 • Bestyrelsen godkender takstændringer indstillet af Turneringsgruppen
 • Bestyrelsens godkender takstændringer indstillet af administrationen
  • Trænerkurser tilpasses den nye model og stiger jfr. omkostninger
  • Deltagergebyr bør stige jfr. stigende omkostninger, samt gennemgang af prisudviklingen generelt.

 

6. Udvælgelse af værtskab UDM 2024-2025 (beslutning)

 • Bestyrelsen har modtaget to ansøgninger. Den ene søger om afholdelse i 2 år. Bestyrelsen ønsker at afklare, hvad der stod i indkaldelsen, for at høre om de to ansøgninger har haft lige vilkår.
 • Efter opfølgning på ovenstående vil bestyrelsen træffe endelig beslutning.

 

7. Godkend talent og elitestrategi (beslutning)

 •  Godkendt – talent og elitestrategien offentliggøres i løbet af juni måned, når den er godkendt via Team Danmark.

 

Bilag der vedhæftes:

 • Opfølgning på økonomien
 • Takstblad godkendt 24. maj 2023
  • Dog godkendes kontingentet for 2023 først på Årsmødet 3. juni 2023