Vækstteammøde Nordsjælland 01.09.22

Sted: Furesø BTK (Farum Arena)

Deltager: Flemming Bøg (Furesø), Thomas Hjermind (Hillerød), Lars Eckeroth (Allerød), Anja Jensen (Espergærde og Fredensborg), Margit Berthelsen (Slangerup), Patricia Agnew (Jægerspris), Bjarne Ekman (Ølstykke), Jeppe Damsgaard (BTDK)

Afbud: Helsingør, Virum

Referent: Jeppe (BTDK)

 

Dagsorden:

1. Ledergruppe strategiseminar – Vækstteamets input til vækstteamlederen

Evaluering af vækstteams – hvad fungerer, hvad skal der arbejdes på

  • Vækstteamets kerneopgave opleves som todelt. Dels tjener det som et organ, hvorigennem klubberne kan opnå indflydelse. Til dette opleves vækstteamet som en udmærket løsning – især sammenlignet med tidligere, hvor en klub kun kunne opnå reel indflydelse gennem forbundets årsmøde.
  • Vækstteamets anden kerneopgave er at være et forum for klubledere, hvorigennem klubberne kan samarbejde. Til dette har de deltagende ledere en oplevelse af, at der er brugt uforholdsmæssigt meget mødetid på at forsøge at arrangere aktiviteter for medlemmer. Der er ikke sammenhæng mellem den tid og de kræfter der bruges på at planlægge og diskutere, hvad der skal afholdes og så den effekt den enkelte aktivitet har. Der efterlyses i stedet et større fokus på klub- og lederudvikling, da der er en fælles forståelse af, at det er her, der er mest at vinde ift. tidsforbrug. Vækstteamet kan blive et ledernetværk, hvor der dels deles erfaringer og viden omkring løsninger til klubledelse og dels undervises/laves workshops med det formål at øge klubledernes kompetencer og derved klubbernes funktionsdygtighed.
  • De mindre klubber oplever vækstteamet som en god mulighed for at kunne støtte sig op ad de større klubbers initiativ. Samtidig er det nemmere for de større klubber at have overblik over, hvem de skal have fat i fra de mindre klubber, for at få dem med.
  • Fællesaktiviteter, fx fællestræning, planlægges nemmere, uformelt, udenom vækstteammøderne. Det er dog vigtigt, at de arrangerende klubber, der ofte også er de ressourcestærke, sørger for at få de mindre klubber inviteret med.
  • Generelt virker det som om, der er et fælles mindset om, at man gerne vil være mange medlemmer og ikke kun have få gode. Der er også en forståelse af, at sandsynligheden for at få talenter og gode spillere øges, hvis man er endnu flere i klubberne. Der kan dog være en udfordring i at mange klubber endnu ikke er “gearet” til at huse mange medlemmer rent organisatorisk.

 

2. Begynder- og Ungdomsstævner i kommende sæson

Det blev afklaret, hvilke målgrupper, der hører til hvilken stævneform.

Begynderstævner har samme form som sidste sæsons pointstævneevents (to-sets kampe og andre aktiviteter) og er for spillere, der for første gang skal ud af klubben og ikke nødvendigvis går op i at spille kampe.

Begynderstævnerne organiseres i regionalt regi, dvs. alle klubberne i Storkøbenhavns vækstteam spiller ved samme Begynderstævne. Første stævne afholdes lørdag d. 8. oktober i Furesø, se mere i BTDKs kalender.

Ungdomsstævner har form som de oprindelige pointstævner (puljer, bedst af fem set), men har fået nyt navn, da ordet ”pointstævner” ikke indikerer, hvem stævnerne er for. Stævnerne er for spillere, der for første gang vil kaste sig over at spille ”rigtige” bordtenniskampe. Der vil blive genindført resultatregistrering via puljeskemaer, som sendes til sekretariatet, så spillerne bliver fordelt i jævnbyrdige puljer og senere kan træde ind i en passende række ved klubstævner og i holdturneringer.

Ungdomsstævner afholdes i kredse, ligesom de tidligere pointstævner.

 

3. Næste møde

Onsdag d. 23. november – evt. på teams

Processen omkring Ledergruppens budgetseminar bliver som følger:
– Ledergruppen mødes til budgetseminar d. 29. oktober. Her drøftes de strategiske prioriteringer og i overordnede træk, hvordan ressourcerne skal fordeles.

– Herefter mødes BTDKs ledelse og udarbejder et budgetoplæg.

– Budgetoplægget kommer til høring i vækstteams (dette diskuteres d. 23. november).

– Budget færdiggøres herefter af BTDKs ledelse.