Aktivitetsgruppemøde – 7. juni 2022

Deltagere: Lars Høgsberg (Gladsaxe), Annie Ramberg (Ballerup), Magnus Jørgensen (Albertslung), Camilla Frandsen (Herlev), Morten Krydsfelt (Frederiksberg, Brønshøj, København), Jeppe Damsgaard (BTDK).

Afbud: Marie-Louise von Linstow (Rødovre)

 

Formål med mødet: Planlægning af fælles aktiviteter for kommende sæson/halvsæson.

Der var tale om to typer af fælles aktiviteter.

 

Første aktivitetstype
Træningssamlinger

Målgrupper for aktiviteten:

 • Spillere, der er en anelse for gode eller gamle til pointstævner, men ikke klar til holdturnering og stævner.
 • Spillere på 13-17 år, på tværs af niveauer.
 • Teenagere i holdturneringen.

Formål med aktiviteten:

 • Øge fastholdelsen af juniorerne ved at give dem et ekstra/nyt aktivitetstilbud

Aktiviteten:

 • 2-3 x i første halvsæson

Datoer:

 • Lørdag d. 10. sept. Første samling: Gladsaxe BTK er værter.
  • Lars Høgsberg står for indhold.
   • Jeppe og Lars har dialog om koncept inden sommerferien.
  • Jeppe skriver i BTDK-kalenderen.
 • Lørdag d. 19. nov. Anden samling: Gladsaxe BTK er værter.
  • Lars Høgsberg står for indhold.
   • Jeppe og Lars har dialog om koncept inden sommerferien.
  • Jeppe skriver i BTDK-kalenderen.
 • Torsdag d. 22. december i forbindelse med finalerne ved senior DM. Finalerne spilles om eftermiddagen, hvilket gør det muligt at afholde ungdomsevent om formiddagen, hvorefter spillerne kan tage over og se senior DM. Nedenfor er en oversigt over skolernes juleferie, hvor det fremgår, at flere har ferie allerede fra 21. eller 22. december. Det kan være en mulighed at lave et samarbejde med de andre sjællandske vækstteams om et samlet event i Roskilde.
  • Albertslund: 23. dec. (forventet, ikke bekræftet)
  • Ballerup: 22. dec.
  • Brøndby: 23. dec. (forventet, ikke bekræftet)
  • Dragør: 21. dec.
  • Frederiksberg: 22. dec.
  • Greve: 21. dec.
  • Gladsaxe: 23. dec. (forventet, ikke bekræftet)
  • Herlev: 23. dec. (forventet, ikke bekræftet)
  • Hvidovre: 23. dec.
  • København: 22. dec.
  • Rødovre: 22. dec.
  • Tårnby: 23. dec.
  • Vallensbæk: 21. dec.

 

Anden aktivitetstype
Træningssamarbejde i hverdage

Rødovre efterspørger træningssamarbejde. KBH, Frederiksberg, Brønshøj, Gladsaxe er allerede i snak.
Gruppen var af den opfattelse, at nogle målgrupper kunne drage fordel af at kunne gæstedeltage i træning hos andre klubber. Primært drejer det sig om juniorspillere, men andre målgrupper kan også være relevante.

Formål med aktiviteten:

 • Øge fastholdelsen af juniorerne ved at give

Målgrupper:

 • Snævre aldersgrupper, fx 15-17-årige.

Aktiviteten:

 • Fx 1 x pr. måned (hverdage), træning for øvede juniorer på rotation blandt klubberne.
 • Andre klubbers spillere gæster en klubs daglige træning for en specifik målgruppe, fx øvede 15-17 årige.

Organiseringen af dette er et puslespil:

 • Der skal skabes overblik over de daglige træningstilbud i klubberne.
 • Der skal være plads til gæstespillere i de pågældende klubber.
 • Der skal være gensidighed – alle kommer til alle.

Første skridt: styr på klubbernes træningsplaner. Jeppe forsøger at skabe et overblik via klubbernes hjemmesider henover sommeren. Hvis man ændrer træningstider, så send en mail til Jeppe.
Efterfølgende skal der tages stilling til, hvordan klubberne kan koordinere samarbejdet.

 

Næste vækstteammøde afholdes mandag d. 5. september 2022. Ønsker man at være vært, så kontakt Jeppe.