Vækstteammøde Sydvestsjælland og øerne 08.09.2022

Sted: Roskilde BTK61

Deltager: Johanne og Betina (Roskilde), Verner og Anders (Hornbæk), Jeppe (BTDK)

Afbud: Lejre, Kvik Næstved

Referent: Jeppe (BTDK)

 

Dagsorden:

1. Status på aktiviteter i vækstteamet

Der er afsat tre terminer i første halvsæson til fælles aktivitet. Første termin var lørdag d. 10. sept. Her var der kun tilmeldt seks spillere og to trænere fra Holbæk, derfor aflyser vi denne.

Næste termin er 8. oktober, her et sammenfald med terminen for første Begynderstævne, som Lejre Bordtennis arrangerer.

Anden termin for fællesaktivitet er d. 22. december ifm. senior-DM-finalerne i Roskilde.

 

Læs mere om Begynderstævner her, ellers et kort oprids herunder.

Målgruppe: Begyndere (der skal have deres første oplevelse ud af klubben og for hvem det ikke nødvendigvis handler om at spille rigtig bordtennis).

Hvornår: Fire terminer hen over sæsonen, to før og to efter nytår. Se dem via linket ovenfor.

Ansvar for afholdelse: Vækstteamet i fællesskab.

Tilmelding: Til arrangørklubben af det enkelte stævner. Arrangørklubben fastsætter en tilmeldingsfrist.

Pris: 30 kr. pr. deltager til BTDK. Disse opkræves af BTDK via klubben pba. en deltagerliste som sendes til ebn@bordtennisdanmark.dk efter hvert stævne.

 

2. Status på udarbejdet trænermateriale

Manglen på trænerkraft er stor i flere af regionens klubber. Derfor er det centralt for flere, at man begynder at se på, hvordan man sænker indgangsbarren ift. at få nye trænere ind.

I den forbindelse blev LMS eller e-læring bragt på banen som en mulighed for hurtigt at introducere fx forældre til rammerne for en bordtennistræning for begyndere, uden at de først skal på et weekendkursus et sted i landet.

Et eksempel. To timers onlinekursus, der beskriver rammerne for et træningspas på et meget basalt niveau, med helt praktiske løsninger ud fra devisen ”Don’t make me think”.

Jeppe følger op på denne og tager fat i Anders (Holbæk), der gerne hjælpe. Der er ikke umiddelbart nogen deadline, men trænerudvikling har høj prioritet i regionen.

 

3. Evaluering af vækstteams (koncept)

Generelt ses det som en god struktur, hvor den enkelte klub har god mulighed for at få indflydelse, hvis den ønsker det.

Derudover kan man godt se potentialet for at løfte sporten i regionen i fællesskab, da vækstteamet bringer klubberne tættere på hinanden og klublederne lærer hinanden at kende. Det bliver så at sige lettere at gribe knoglen og ringe hinanden op, hvis der er noget man er i tvivl om eller noget man gerne vil. Desuden bevæger man sig fra at se hinanden som sportslige konkurrenter til at se hinanden som mulige samarbejdspartnere.

Der har i vækstteamet været et relativt stort fokus på fælles aktivitet, da det har virket som den lavest hængende frugt. Det har dog vist sig at være en større udfordring at få spillertilslutning til træningssamlingen i starten af sæsonen end forventet og der er da også mange aktiviteter og muligheder i kalenderen i forvejen, som spillerne kan deltage i.

Det kan være man skal genoverveje, hvorvidt vækstteamet bedst understøtter vækst gennem fælles aktiviteter for spillere, eller fokus skal rettes et andet sted hen, fx på lederudvikling og/eller trænerudvikling/-rekruttering i regionen.

 

4. Næste møde

Næste møde afholdes torsdag d. 17. november kl. 19-21.00. Evt. på teams.