OL 

You are here:

Herre hold
2020 (afholdt 2021):
(Xin Xu, Long Ma, Zhendong Fan)

2016: Kina
(Zhang Jike, Xu Xin, Ma Long)

2012: Kina
(Zhang Jike, Wang Hao, Ma Long)

2008: Kina
(Ma Lin, Wang Hao, Wang Liqin)


Herre single

2020 (afholdt i 2021): Long Ma, Kina

2016: Ma Long, Kina

2012: Zhang Jike, Kina

2008: Ma Lin, Kina

2004: Ryu Seung Min, Sydkorea

2000: Kong Linghui, Kina

1996: Liu Guoliang, Kina

1992: Jan-Ove Waldner, Sverige

1988: Yoo Nam-Kyo, Sydkorea


Herre double

2008-2020: Ikke afviklet

2004: Chen/Ma, Kina
3. Michael Maze/Finn Tugwell, Danmark

2000: Wang/Yan, Kina

1996: Kong/Liu, Kina

1992: Lu/Wang, Kina

1988: Chen/Qing-Guang, Kina

Dame hold
2020 (afholdt 2021):
(Meng Chen, Yingsha Sun, Mabyu Wang)

2016: Kina
(Ding Ning, Li Xiaoxia, Liu Shiwen)

2012: Kina
(Ding Ning, Li Xiaoxia, Guo Yue)

2008: Kina
(Guo Yue, Wang Nan, Zhang Yining)


Dame single

2020 (afholdt i 2021): Meng Chen, Kina

2016: Ding Ning, Kina

2012: Li Xiaoxia, Kina

2008: Zhang Yining, Kina

2004: Zhang Yining, Kina

2000: Wang Nan, Kina

1996: Deng Yaping, Kina

1992: Deng Yaping, Kina

1988: Jing Chen, Kina


Dame double

2008-2020: Ikke afviklet

2004: Guo/Niu, Kina

2000: Wang/Li, Kina

1996: Deng/Qiao, Kina

1992: Deng/Qiao, Kina

1988: Hyun/Yang, Sydkorea