REDIGERET D. 18. MAJ 2021

Der blev natten til tirsdag d. 18. maj indgået en ny aftale om genåbningen i Danmark, som bl.a. betyder, at coronapas-ordningen bliver stikprøvebaseret. Læs overskrifterne her – bemærk, at vi afventer de endelige retningslinjer. 

Politikerne har nu offentliggjort aftalen omkring næste genåbningsfase. Hovedlinjerne i aftalen er, at følgende er gældende fra på fredag den 21. maj: 

 • De resterende idrætsaktiviteter kan åbne med krav om coronapas
 • Åbning for siddende tilskuere til idræt både ude og inde
 • Forsamlingsloftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
 • Lempelse af coronapas-kontrollen i det frivillige foreningsliv, så der fra fredag kun skal udføres stikprøvekontroller én gang i døgnet
 • Plan for hel udfasning af coronapas i vores sektor

Læs selve aftaleteksten her.

Retningslinjer på vej 
Hvilke retningslinjer og konkrete rammer, der kommer til at gælde for hvert enkelt af punkterne, får vi først klarhed over de kommende dage, når Kulturministeriet offentliggør retningslinjerne og deres Q&A. 

_________________________________________

De seneste retningslinjer for genåbning af indendørsidrætten finder du her.

Nedenfor finder du nogle relevante spørgsmål og svar omkring de nye retningslinjerne. Det er kun uddrag, finder du ikke svar herunder, anbefaler vi, at du læser det fulde dokument via linket ovenfor:

 1. Hvad er defineret som en kontaktsport?
  Kulturministeriet har oplyst, at følgende idrætter betragtes som kontaktsport:
  Basketball, boksning, brydning, ishockey, dans (pardans), indendørs fodbold og futsal, hockey, håndbold, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing/thaiboxing, floorball, taekwondo, vandpolo, skøjteløb (pardans), kampsport i øvrigt.
   
 2. Må kontaktsport trænes indendørs for voksne mellem 18 og 69 år, hvis der kun laves øvelser uden kropskontakt?
  Nej, desværre ikke.
  Det fremgår af retningslinjerne fra Kulturministeriet, at de idrætter, de definerer som indendørs kontaktsport, kun må træne indendørs for aldersgrupperne børn og unge til og med 17 år og voksne på 70 år og derover.
   
 3. Må vi sektionsopdele indendørs træning?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende: 

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer. 
    
 4. Må en træner have ansvaret for flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
   
 5. Hvilke forsamlingsforbud gælder for hhv. indendørs og udendørs idræt?
  Med virkning fra den 6. maj følger idrætten de generelle forsamlingsforbud.
  Der gælder pt. et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.   Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs. 
   
 6. Hvad er et gyldigt coronapas?
  Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:  

  – Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
  – Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
  – Færdigvaccination mod COVID19. Husk at vaccinen først gælder som coronapas to uger efter man er færdigvaccineret. 
   

 7. Hvem er der krav om coronapas for?
  I det indendørs idrætsliv er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. 
   

 8. Er der krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne?
  Nej, der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.
   
 9. Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?
  Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas – uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

  Der er forskel på reglerne afhængig af, om der er en træner/holdleder tilstede eller ej:

  • Træner eller holdleder er tilstede
   Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.
   Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.
   Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.
    
  • Der er ingen træner eller holdleder tilstede
   Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.
   Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.
   Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.
    
 10. Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.
  Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.
   
 11. Hvad stiller vi op, hvis et medlem ikke har et gyldigt coronapas?
  Kan en udøver på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.
   
 12. Må man tage fra et lukket sogn til et åbent sogn og dyrke idræt?
  Det er op til den enkelte kommune i forhold til retningslinjerne i forbindelse med lokale nedlukninger.
   
 13. Hvad er kravene ift. mundbind og skiltning?
  Der er stadig krav om mundbind, og man skal som forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

  Link til plakat – coronapas
  Link til plakat – mundbind

______________________________

Den politiske aftale om næste genåbningsfase blev offentliggjort i dag d. 4. maj 2021.

Torsdag d. 6. maj åbnes for indendørsidræt (alene for ikke-kontaktsport) for aldersgruppen 18-69 år.

Samtidig hæves forsamlingsloftet fra 10 til 25.

Der kan altså fra på torsdag åbnes for klubtræning af alle aldersgrupper i grupper af op til 25 personer.

Der er fortsat krav til coronapas for indendørs idræt for voksne. 

Læs hele den politiske aftale her. 

_____________________________________________________

17 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

Hvad er et coronapas egentlig? Hvordan er det nu, forsamlingsforbuddet lyder for hhv. indendørs og udendørs idræt? Og hvad stiller I op, hvis jeres sogn skal lukke ned midlertidigt? 

1. Hvad er de gældende forsamlingsforbud for foreningsidrætten?
Følgende forsamlingsforbud gælder med virkning fra den 21. april og frem til foreløbig den 6. maj:

Indendørs idræt:

 • For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.

2. Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.  

3. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.

4. Hvad er et coronapas?
Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
 • Negativ PCR-eller lyntest (testen skal være foretaget inden for de seneste 72 timer)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen sundhed.dk (findes også som app’en MinSundhed).

5. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
Der er krav om coronapas for personer over 70 år.

6. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
Nej.

7. Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
Ansvaret ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane.

Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.

8. Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 70 år), som der er krav om coronapas for.

9. Må en vaccineret person over 18 år og under 70 år træne indendørs?
Nej, frem til den 6. maj 2021 er det udelukkende tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år at træne indendørs – det ændrer en evt. vaccination desværre ikke på.

10. Må eliteatleter (undtaget for forsamlingsforbuddet) træne med børn og unge under 18 år?
Det fraråder vi, da det kan være vanskeligt at forklare evt. myndigheder, hvorfor voksne og unge træner sammen.

11. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik eller ishockey for U7)?
Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlede antal deltagere.

12. Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne over 70 år.

Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

13.Må foreningsfitness åbne for børn og unge under 18 år og voksne over 70 år?
Ja.

14. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

15. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

16. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
Der er stadig krav om mundbind, og man skal som forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

link til plakat – coronapas

link til plakat – mundbind

17. Må der afholdes bestyrelsesmøder indendørs?
Nej, ikke medmindre at hele bestyrelsen er op til og med 17 år eller 70 år og derover. Dette gælder dog kun for bestyrelsesmøder i idrætsfaciliteter (fx klublokaler), ikke i private hjem.

____________________________________

TIDLIGERE NYHED AF 16. APRIL

Politikerne er netop kommet ud af forhandlingslokalet og har præsenteret genåbningsaftalen for den 21. april 2021, og der er flere glædelige nyheder for idrætten.

Når indendørs idræt i organiseret regi åbner pr. 21. april for børn og unge under 18 år, så omfatter det alle idrætsgrene og med et forsamlingsloft på 25 personer. Dét er vi naturligvis rigtig glade for.

Samtidig gives der tilladelse til indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om corona-pas.

Undervejs i dagens forhandlinger håbede vi bl.a. også på, at det ville lykkes at få alle de voksne med allerede fra den 21/4, men dem under 70 år må – som hidtil planlagt – vente knapt tre uger endnu, nemlig til den 6. maj 2021.

Derudover har politikerne også prioriteret genindførsel af superligaordningen med sektionering af tilskuere á 500 tilskuere. Ordningen gælder i første omgang kun de bedste rækker og A-landskampe inden for fodbold, men aftalen noterer, at der i næste uge kommer afrapportering fra ekspertgruppen om afholdelse af store forsamlinger og arrangementer. Så vi håber, at der snart kommer flere med.

I kan læse hele aftalen her: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf

Her og nu har vi kun aftaleteksten, som er meget overordnet. Som vi informerede om tidligere på ugen, så vil Kulturministeriet sende den bekendtgørelse, som skal ligge til grund for genåbningen, i lynhøring hen over weekenden. Dermed kommer de endelige retningslinjer formentlig først efter weekenden. Vi har dog fået stillet i udsigt, at retningslinjerne for indendørsidrætten vil ligne dem, vi kender fra tidligere.