Nedenfor er knyttet et par bemærkninger til planlægningen. Vær særlig opmærksom på det sidste punkt – Ny dato for senior DM 2021.

 

Planlægning – DT-runde rykket
Flere forhold har medført, at spilleplanen udsendes senere end oprindeligt planlagt. Det har denne gang været forbundet med visse udfordringer at finde de nødvendige ressourcer. Fastlæggelse af endelig termin for det udsatte senior DM, bidrog just ikke positivt til planlægningen. Alle seniorrækker var på plads, da det viste sig at eneste mulighed for at afholde det udsatte senior DM i 2021 var weekenden 8-10. oktober 2021. Her var oprindeligt planlagt med en fuld DT-runde.

Da senior DM jævnfør Prioriteringslisten har højere prioritet end Danmarks Turneringen, måtte DT-runden flyttes. Eneste mulighed var weekenden 30-31. oktober 2021, som Kalendergruppen tidligere havde reserveret til afholdelse af senior DM. Det betyder desværre et noget mere komprimeret DT-program i første turneringshalvdel end oprindelig planlagt og ønsket, men det er desværre vilkårene og ”senfølgerne” af en sæson præget af Corona. Der skulle findes terminer til det udsatte slutspil i ungdoms-DT, det udsatte ungdoms DM og det udsatte senior DM. Kalendergruppen og Turneringsgruppen har i størst mulige grad forsøgt at respektere de weekender hvor klubber har ønsket at afholde stævner.

Som følge af turneringsstrukturen er spilleplanen naturligvis kun klar for første turneringshalvdel. Turneringsgruppen har primært fokuseret på at ”yderklubberne” får tildelt samlinger og at alle klubber i størst mulige omfang får tildelt én samling. Det medfører at klubber som deltager i flere rækker, nødvendigvis ikke får tildelt en samling i hver række. Formålet med at prioritere ”yderklubberne” i første turneringshalvdel, er at forsøge at reducere de samlede transportafstande i anden turneringshalvdel, hvor mere centralt placerede klubber prioriteres (da alle rækker bliver landsdækkende).

Som følge af den sene fastlæggelse af terminen for senior DM og dermed indførelse af en ny spilleweekend, samt den igangværende sommerferie, har det ikke været muligt for Turneringsgruppen at kontakte alle de klubber, som har fået tildelt en samling i weekenden 30-31. oktober 2021, og få bekræftet om klubben rent faktisk råder over lokalet. Spillestedet d. 30-31. oktober 2021 skal derfor tages med et vist forbehold. Turneringsgruppen vil hurtigst muligt tage kontakt til arrangørerne af disse samlinger. På trods at usikkerheden omkring spillesteder d. 30-31. oktober 2021, har Turneringsgruppen alligevel valgt at offentliggøre spilleplanen, og dermed give klubberne mulighed for at aftale eventuelle kampflytninger.

 

Tal sammen indbyrdes
Hvis der er kampe, der giver problemer, bedes I kontakte modstanderen og forsøge at finde frem til en anden spilledato. Hvis det lykkes så send en mail til Michael Demant (michaeldemant41@gmail.com). I kan ikke flytte kampe fra 1.- til 2. halvsæson og omvendt. Kamprækkefølgen kan ikke ændres – selv i perioden med gebyrfri flytning. De oprindelige kampdatoer er dem, der ligger den dag rækken starter.

Gebyrfri kampflytning frem til 30. august
Der vil lige som i den forgangne sæson være et kampflytningsgebyr i denne sæson jf. gældende takstblad. Sørg derfor for at få flyttet de kampe, som I skal have flyttet (gebyrfrit) senest mandag den 30. august, så vi undgår alt for mange kampflytninger i løbet af sæsonen. Henvendelser vedr. kampflytninger skal ske til Michael Demant, der SKAL have accept fra begge involverede klubber før kampen vil blive flyttet.

 

Turneringsreglement
Turneringsgruppen er i fuld gang at opdatere turneringsreglementet for kommende sæson. Det tilstræbes at det nye generelle turneringsreglement samt det specifikke DT-reglement kan offentliggøres senest den 15. august. Turneringsgruppens medlemmer skal også afholde sommerferie, så d. 15. august 2021 skal tages med et vist forbehold, men vi kan garantere, at der arbejdes målrettet for at overholde den termin. Klubledere og holdledere opfordres til at læse turneringsreglementet godt igennem når det udsendes. Se kontaktoplysninger på personerne i Turneringsgruppen her: https://bordtennisdanmark.dk/regler/turneringsreglement

 

Samlinger
Sæsonplanen for kommende DT-sæson er (minus BordtennisLigaen herrer) lagt i større eller mindre samlinger.Hvis der mod forventning er lagt kampe, hvor der ikke er plads, henstilles til at klubberne forsøger at flytte de kampe, som ikke vedrører samlingerne. Der henstilles samtidig til modstandernes velvillighed til dette.

 

Særlige forhold for Bordtennisliga og 1. division damer
Ved indbydelse til 1. division damer, meddelte Turneringsgruppen at turneringsstrukturen ville være afhængig af antallet af tilmeldte hold. Turneringsstrukturen kan ses på vedhæftede fil (Se filen nederste på siden). Som følge af uafklarede forhold omkring en igangværende ankesag hos DIF, består Bordtennisligaen pt. af 10 hold og 1. division af 13 hold opdelt i to puljer. Afhængig af sagens endelig udfald, kan der ske en flytning af Virum fra Ligaen til 1. division. I spilleplanen er der taget højde for denne situation. DIF har oplyst, at sagen forventes behandlet i august. Det er desværre meget sent, men udenfor vores indflydelse. Vi håber alle klubber har forståelse for denne situation.

Fordeling af hold i 1. division er sket på baggrund af en seedning af de indmeldte spillers ratingtal, dog således at klubber med to hold kun har ét hold i hver pulje.

 

Ledige pladser i 3. division
Fem klubber meldte deres kandidatur til to ledige pladser i 3. division kreds 2. Èn klub kunne, på grund af diverse frafald, alligevel ikke stille hold og trak sig. De to ledige pladser blev tildelt Hvidovre og Viby på baggrund af de indmeldte spilleres ratingtal. Alle klubber er orienteret. Total oversigt over deltagende DT-hold er desuden vedlagt (Se filen nederste på siden).

 

Udenlandske spillere
Udenlandske spillere må ikke oprettes direkte i portalen. Send en mail til Claus Arnsbæk (clar@bordtennisdanmark.dk) med bekræftelse fra spilleren, fødselsdato (kopi af pas) samt et forslag til startratingtal. Det har mange gjort senest den 31/5-2021, som var sidste frist, hvis spilleren skulle være spilleberettiget i DT fra sæsonstart 2021-2022. Hvis ovennævnte kriterier er overholdt, så er klubskiftet/B-licensen i orden. Hvis spilleren skal være spilleberettiget i DT fra 2. halvdel af sæsonen skal mailen være modtaget inden den 30. september kl. 23.59.

Jævnfør Turneringsreglementets §3 stk. 4 opkræves licens for nye udenlandske spillere samtidig med oprettelse af de nye spillere på Portalen. Denne proces er desværre ikke startet endnu, men vil ske hurtigst muligt. Det vil sige, at der skal betales licens for nye udenlandske spillere som er oprettet i systemet, uanset om de spiller eller ej.

 

Tilmeldingsfristen er udsat for ungdoms-DT
Som følge af et skuffende antal tilmeldte hold til ungdoms-DT (særligt i Drengeliga og Pigeliga), meddelte Turneringsgruppen d. 31. maj 2021, at tilmeldingsfristen for ungdoms-DT var udsat til d. 29. august 2021 (Ungdoms-DT udsættes | Bordtennis Danmark). Kom nu på banen med flere hold, tal sammen og indgå i et samarbejde med naboklubberne. Specielt klubber vest for Storebælt opfordres til at tilmelde flere hold.

Af samme årsag kan en spilleplan endnu ikke udarbejdes, men de tilmeldte klubber skal som udgangspunkt forvente at alle spilledatoer som angivet på DT-oversigten (DT runder 2021_2022.xlsx (bordtennisdanmark.dk) anvendes.

 

Kontaktpersoner
Alle DT-hold er også denne gang tilmeldt via holdtilmeldingsmodulet på Bordtennisportalen. De oplysninger, som I har indtastet vedr. kontaktpersoner for DT-holdene, er altid at finde på portalen. Fremover når der sendes mails til DT-klubberne, hvad enten det gælder alle eller udvalgte rækker, så vil det være kontaktpersonerne, der får tilsendt disse informationer.

Ny dato for senior DM 2021
Kalendergruppen havde tidligere på året reserveret en weekend til afholdelse af det udsatte senior DM. Det viste sig desværre helt umuligt og eneste ledige dato i Odense i resten af 2021 er weekenden d. 8-10. oktober 2021. Det udsatte senior DM 2021 afvikles derfor i weekenden 8-10. oktober 2021 (Kalender 2021-2022.xlsx (bordtennisdanmark.dk).

 

Med håbet om en ny spændende sæson i DT – og god sommer!