Referat fra vækstmøde Bornholm
Knudsker 9.10.19

Tilstede: Kenny Jensen Hasle, Finn Jørgensen Knudsker, Vilmer Funch Tejn, Glenn Hansen RIK, Vicki Bachmann Hasle, Gejr Westy Larsen Poulsker, Janni Andreassen (referent)

  1. Finansiering af vækst og udvikling i BTDK – ”Vi skal alle bidrage til væksten”

God idé at nedlægge/nytænke licenssystemet, så man kan spille kamp så snart man starter. Der er en vis skepsis omkring om de forskellige klubber faktisk vil oplyse det rigtige antal medlemmer, hvis det bliver medlemsbestemt. 200 kroner for alle lyder fair.

Flere vil nok deltage i stævner fordi man ikke skal ud og betale licens først.

Der er et problem her over i forhold til at hæve prisen i de klubber der er med i en overordnet idrætsforening. Men det må vi i fællesskab finde en løsning på.

Bred enighed om at alle skal være med til at betale, for udviklingen i BTDK

Overgangsperioden for regnskabsår i klubberne er meget forskelligt og nogle afleverer budget til foreningen allerede i november. Derfor kan det give problemer i forhold til at implementere det allerede fra 2020.

  1. Hvor meget kan vi byde ind med på væksten.

Der er et forslag på 50 nye medlemmer allerede næste år i hver region. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved om det er fair, når der er knap 40.000 mennesker på Bornholm og 1. million i København ca. Men vækstteamet vil gerne bakke op om beslutningen.

Senere er der kommet et skriftligt forslag ind om man kunne tage tilgang af medlemmer i procent i forhold til befolkningstal i området.

  1. evt. løse snakke

Bornholm vil rigtigt gerne pige bordtennis, vi kunne godt tænke os at lave en model for fællestræning på pigeområdet som ville gøre det meget attraktivt at være pigespiller på Bornholm.

11. november er det skoleidræt med bordtennis på Søndermarks skolen, Janni forsørger at lave en video om hvad bordtennis kan fører til som kan bruges som reklame.

Spor 2 er relevant i forhold til fællestræningen om onsdagen i Hasle Vilmer vil snakke mere med kontoret omkring det.

Vi vil meget gerne have besøg af ungdomslandstræneren hvis det kan lade sig gøre. Vilmer snakker med kontoret.

Næste møde bliver den 27.  november 19:15 i Knudsker.